Derde aanbesteding gerechtsdeurwaarders: moet het – ja het moet – Aanbestedingsnieuws

Derde aanbesteding gerechtsdeurwaarders: moet het – ja het moet

Laatst geupdate op mei 5, 2017 door redactie

Nadat de eerste twee keer aanbesteden geen gunning heeft opgeleverd, wordt nu het gerechtsdeurwaarderschap voor de derde keer opnieuw aanbesteed. Dat bericht staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer. In tegenstelling tot eerdere aanbestedingen is er nu een onafhankelijke expertgroep benoemd en is een uitgebreide marktconsultatie gehouden. Ook is het aantal te verkavelen percelen is toegenomen en is het aantal te gunnen contractanten verhoogd, waardoor meer kantoren kunnen worden gecontracteerd en de opdracht voor de kleinere deurwaarderskantoren interessanter is.

De overdracht van gerechtsdeurwaarderstrajecten door uiteenlopende overheidsorganisaties aan het CJIB is een complexe aangelegenheid, volgens staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie. Dat heeft hij per brief laten weten, zowel aan de Tweede Kamer als aan diverse gerechtsdeurwaarders. Daarom is gekozen om te beginnen met de clustering van gerechtsdeurwaarderstrajecten van vijf overheidsorganisaties (UWV, CAK, DUO, Rijksdienst voor ondernemend Nederland en Zorginstituut Nederland). De huidige aanbesteding is dus niet gericht op deurwaarderstrajecten voor vordering van het CJIB.

De staatssecretaris streeft ernaar om in de toekomst ook andere overheidsorganisaties te laten aansluiten. Daarom wordt op termijn een nieuwe aanbesteding gestart. De verwachting is dat het minimaal twee jaren zal duren, voor de gerechtsdeurwaardersdiensten opnieuw en met een bredere scope op de markt gezet zullen worden. Diverse gerechtsdeurwaarders hebben aandacht gevraagd voor het mogelijk verdwijnen van regionale expertise. Volgens de staatssecretaris zal de regionale expertise zeker door de wijze waarop de aanbesteding is ingericht niet hoeven te verdwijnen. In de aanbesteding wordt namelijk aangegeven dat gerechtsdeurwaarders regionale expertise kunnen inzetten.

Moet het echt worden aanbesteed? Hierop antwoordt de staatssecretaris dat een en ander geschiedt “conform het nieuwe Europese regime voor sociale en andere specifieke diensten, als bedoeld in Artikel 2.38 Aanbestedingswet 2012. Dit regime verplicht het CJIB (de Staat) om de gunningsprocedure vooraf aan te kondigen en onder andere de beginselen van gelijkheid en transparantie in acht te nemen.”

(red. Edit 5-5-2017, zie Brief Staatssecretaris Dijkhoff aan Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen 26-10-2016, kenmerk 800601:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brieven/2016/10/28/tk-bijlage-aanbesteding-cjib-karreman/tk-bijlage-aanbesteding-cjib-karreman.pdf

rijksincasso

2 thoughts on “Derde aanbesteding gerechtsdeurwaarders: moet het – ja het moet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *