Rijkswaterstaat publiceert inkoopplanning – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat publiceert inkoopplanning

Rijkswaterstaat publiceert regelmatig de voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen op haar website. Hiermee komt Rijkswaterstaat tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van eventueel relevante ontwikkelingen en plannen.

Marktpartijen kunnen dan hierop anticiperen. Rijkswaterstaat streeft ernaar om 3 keer per jaar een geactualiseerde versie van de inkoopplanning te publiceren.

De meest recente editie is nu beschikbaar. Naast de gehele inkoopplanning in Excel is de planning ook per inkoopdomein als pdf beschikbaar. De inkoopplanning bevat de voorgenomen opdrachten, de actuele aanbestedingen vindt u op TenderNed.

Het gaat om onder meer:

Noord-Nederland Oost: Onderhoud vaargeul Onderhoud verdiepte Eemsgeul 31123258 Onderhoudsbaggerwerk 100 5mio – 15mio Prestatiecontract Openbare procedure Europese aanbesteding Waarschijnlijk
Oost-Nederland: Integraal Groot Onderhoud ZAMEN 2017 – 2019 Uitvoering ZAMEN – Perceel Noord 31121780 Overige wegenbouw 100 5mio – 15mio D&C Openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker
Oost-Nederland: Integraal Groot Onderhoud ZAMEN 2017 – 2019 Uitvoering ZAMEN – Perceel Oost 31121781 Overige wegenbouw 100 15mio – 35mio D&C Openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker
Oost-Nederland: Integraal Groot Onderhoud ZAMEN 2018 – 2019 Uitvoering ZAMEN – Perceel Zuid 31121782 Overige wegenbouw 100 5mio – 15mio D&C Openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker
West-Nederland Zuid: Programma Aansluitingen Realisatie aansluiting A16/N3 31104437 Wegverhardingsconstructies 100 35mio – 100mio D&C Openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker
West-Nederland Zuid: Variabel Onderhoud Wegen Variabel onderhoud Hoofdwegennet 2018 31125101 Wegverhardingsconstructies 100 15mio – 35mio E&C Openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker
West-Nederland Zuid: instandhouding Hollandse IJsselkering Revisie aandrijving Hollandsche IJsselkering 31122581 Werktuigbouw (E-gerelateerd) 100 1,5mio – 5mio D&C Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding Waarschijnlijk
Zeetoegang IJmond Realisatie selectieve onttrekking (zout-maatregelen) 31125450 100 35mio – 100mio D&C Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbesteding Onzeker
Project Renovatie Bruggen Verlengde instandhouding verbinding Suurhoffbrug 31079930 Zware staalconstructie 100 35mio – 100mio D&C Niet-openbare procedure Europese aanbesteding Redelijk zeker

Bron: Rijkswaterstaat, 2 februari 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *