Nieuwe CvA adviezen over SaaS en weten wat je wil – Aanbestedingsnieuws

Nieuwe CvA adviezen over SaaS en weten wat je wil

Laatst geupdate op augustus 13, 2021 door redactie

Op 17 september zijn twee nieuwe adviezen gepubliceerd van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Een ervan betreft een ICT-levering waarbij een inschrijver is uitgesloten van deelname met zijn SaaS-oplossing. .

In het eerste advies 475 wil een leverancier van een WMO backoffice applicatie een SaaS-  oplossing (Software as a Service)leveren maar wordt daarom uitgesloten bij de beoordeling. De klagers stellen dat  de gemeentelijke samenwerking in kwestie handelt in strijd met het gelijkheids- en transparantiebeginsel door inschrijvers die enkel willen inschrijven met een SaaS-oplossing op voorhand uit te sluiten van de aanbestedingsprocedure. De Commissie acht de klacht deels gegrond.

Indien beklaagde zou hebben beoogd in eerste instantie een ‘on-premise’-oplossing af te nemen en daarnaast de mogelijkheid te willen hebben om gedurende de uitvoering van de opdracht over te schakelen op de door de winnende inschrijver aangeboden SaaS-oplossing, is de Commissie van oordeel dat dit onvoldoende duidelijk blijkt uit de aanbestedingsdocumenten. Als beklaagde dat voor ogen had, had zij dat duidelijk in de aanbestedingsdocumenten moeten bepalen.

De Commissie wijst er verder op dat – ongeacht of het aanbieden van een SaaS-oplossing, naast een ‘on-premise’-oplossing – in de aanbestedingsstukken als een eis dan wel als een mogelijkheid is bepaald, beklaagde met de opzet van de aanbesteding de mogelijkheid heeft gecreëerd om bij de gunning van de overheidsopdracht te kiezen voor een SaaS-oplossing van een inschrijver die in staat is te voldoen aan de eis van het aanbieden van een ‘on-premise’-oplossing. In het licht van die mogelijke uitkomst van de aanbestedingsprocedure is de Commissie van oordeel dat beklaagde handelt in strijd met het beginsel van gelijke behandeling door inschrijvers die alleen een SaaSoplossing kunnen aanbieden, maar niet in staat zijn een ‘on-premise’-oplossing aan te bieden, uit te sluiten van deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Daarmee acht de Commissie klachtonderdeel 2 gegrond.

Het tweede advies (476) gaat eveneens om een SaaS-oplossing. De Commissie van Aanbestedingsexperts benadrukt daarin dat een aanbestedende dienst vrij is om in te kopen, niet verplicht is om functioneel te specificeren en mág vragen om een on premise oplossing als het dat wil.

Klager heeft gesteld dat als gevolg van de ‘on premise’-eis de mededinging ongerechtvaardigd wordt belemmerd, doordat SaaS-oplossingen van de aanbestedingsprocedure worden uitgesloten. Nu beklaagde in beginsel vrij is te bepalen wat zij wil inkopen en artikel 2.76, lid 1, Aw 2012 haar niet verplicht om de opdracht functioneel te specificeren, mag beklaagde naar het oordeel van de Commissie in beginsel kiezen voor een ‘on-premise’-oplossing. Dit is slechts anders indien de mededinging ongerechtvaardigd wordt belemmerd in die zin dat er als gevolg van deze keuze onvoldoende mededinging overblijft. Dat er bij de keuze voor een ‘on-premise’-oplossing onvoldoende mededinging resteert, is gesteld noch gebleken.

 

Je mag het kortom allemaal wel willen maar je moet wel duidelijk zijn in wat je nou wil. En als je dat niet doet, behandel je leveranciers ongelijk.

©RyanCowan Quotes 2018
Viz http://ryancowan.me

Dat is wel een les voor eigenlijk alle inkopen en het leven zelf

.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *