Nominaties Koopwijsprijs 2018 bekend – Aanbestedingsnieuws

Nominaties Koopwijsprijs 2018 bekend

Voor de tweede keer wordt de Koopwijsprijs uitgereikt voor de aanbestedende dienst met de beste, meest circulaire en meest innovatieve aanbesteding. Onder de nominaties zitten de gemeenten Amsterdam, Venlo en Zevenaar, daarnaast is de provincie Noord-Brabant genomineerd en een provinciale samenwerking.

Wie van de 5 genomineerden de winnaar wordt van de KoopWijsPrijs bepaalt een algemeen publiek, via Surveymonkey. U kunt (één keer) stemmen op een van de 5 genomineerden. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het MVI-Congres op 3 oktober 2018.

De jury heeft hierbij gelet op ambitie, keuze van thema’s, verankering in de organisatie, vernieuwend karakter, effect op beleidsdoelen, interactie met de markt, haalbaarheid voor andere organisaties, beschikbare informatie en documentatie.

De prijs gaat worden uitgereikt tijdens het Eprocura congres van het ICLEI en de gemeente Nijmegen, van 3 tot en met 5 oktober in Nijmegen.

De genomineerden zijn:

Gemeente Amsterdam – Raamovereenkomst Bomen

Het unieke aan deze raamovereenkomst is dat de inkoop-, aanplant- en nazorgtaken van nieuwe bomen zijn gebundeld. De totstandkoming van de raamovereenkomst Bomen getuigt volgens de jury van durf, lef en vertrouwen. Vertrouwen in de markt door in gesprek te gaan over de wijze van uitvragen en de kwaliteitseisen voor het leveren van de bomen, terwijl dit voor de markt nieuw was. Het vraagt om een goede samenwerking binnen de gemeente Amsterdam, én met de markt. De duurzaamheidsambities gaan niet alleen over planet, maar ook over people en profit. Ook gedurende het contract blijft de aannemer in dialoog met de gemeente om oa via inzicht in rapportages (hoeveelheden en type materialen die vrijkomen bij werkzaamheden, de MKI-waardes van het toegepaste bomenzand en de behaalde CO2-reducties, conform het ingeschreven CO2-prestatieniveau) een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Amsterdam. De raamovereenkomst is een voorbeeld voor andere gemeenten en een aanzet voor een nieuwe landelijke systematiek.

Gemeente Venlo – Rotonde van Morgen

Venlo heeft een aanbesteding ingestuurd voor een rotonde die ontworpen is voor op de eerste plaats fietsers en waarbij de milieu-impact van de materialen wordt verminderd.Dat sluit goed aan op de grootste milieu-impact; die komt in de gebruiksfase van het verkeer en van de gebruikte materialen voor de weg. Bewoners zijn betrokken om de rotonde goed te laten aansluiten bij de wensen en ervaring van de gebruikers. Al in de vroege ontwerpfase is de duurzaamheid centraal gezet. Dat biedt veel meer kansen dan wanneer het pas in de aanbesteding zelf wordt opgepakt, zo blijkt ook weer uit dit voorbeeld. Daarnaast is gezocht naar materiaal dat lang mee gaat en herbruikbaar is omdat het uit opnieuw plaatsbare onderdelen bestaat. Ook is klimaatadaptatie in het ontwerp verwerkt. Door de voorzieningen van waterberging kan de rotonde bijdragen aan het verminderen van wateroverlast bij hevige regenbuien in de toekomst. Het groen op de rotonde is uitgezocht op de bijdrage aan het verminderen van fijnstof van het verkeer.Mooi, al is het effect hiervan in de praktijk erg beperkt.

Provincie Noord-Brabant – innovatieve biobased weg

Noord-Brabant heeft als inzending gekozen voor de N272 tussen Beek en Donk tot Boxmeer, een pilotproject voor biobased toepassingen. Daar zitten creatieve ideeën bij.Het spreekt de jury aan hoe de markt is betrokken tijdens het project. Tijdens het inkoopproject zijn aannemers en leveranciers uitgedaagd om samen biobased toepassingen te onderzoeken en er is een marktconsultatie georganiseerd. Ook zijn geïnteresseerden, waaronder de markt, betrokken door presentaties te geven en een vakdag te organiseren. Het project is breed in de organisatie verankerd. De provincie geeft nadrukkelijk aan dat er lef nodig was om dit project uit te voeren en heeft dat ook getoond.

Gemeente Zevenaar – circulair fietspad

Zevenaar heeft de aanleg van een circulair fietspad aanbesteed, waarbij gebruik gemaakt is van grasfalt en grasbeton. Hierbij is op een innovatieve manier samengewerkt zowel binnen de organisatie als met partijen daarbuiten. Zo is de financiering in overleg met de opdrachtgever anders vormgegeven; circulair is immers vaak juist duurder in aanschaf, maar goedkoper over de levensduur. Ook is goed samengewerkt met marktpartijen door het proces heen: er is een uitgebreide marktconsultatie geweest, en ook na afloop zijn de resultaten via een symposium met de markt gedeeld en waren filmpjes beschikbaar op YouTube. Tot slot is samen met de Radboud Universiteit een criteriamodel ontwikkeld, om het ambitieniveau te kunnen bepalen en ook de aanbiedingen uit de markt te kunnen beoordelen op deze ambitie.

De KoopWijsPrijs van 2017

Gezamenlijke Provinciale aanbesteding – Impact-vrije mobiele telefoons (PT2017)

De tender ‘Impact-vrije mobiele telefoons’ die de provincie Flevoland in de markt heeft gezet namens in totaal negen publieke organisaties, is volgens de indieners ‘de eerste afval-vrije en grondstof-neutrale ter wereld’. Of dit helemaal juist is heeft de jury niet kunnen controleren, maar duidelijk is dat er aan ambitie geen gebrek is geweest. Ook is zeker dat een circulaire aanbesteding in de telefonie hardware op zichzelf zeer vernieuwend is. Door het aantal betrokken organisaties is de impact in potentie groot.Daarbij is er veel tijd besteed aan de voorbereiding, onder meer door het organiseren van een marktconsultatie. Hierdoor heeft de markt bij kunnen dragen aan het formuleren van wensen en eisen.

De Prijs zelf

De KoopWijsPrijs is ontworpen door lokaal ontwerpbureau de Kabelfabriek. Bij het ontwerp van de prijs is nagedacht over duurzaamheid. Zo zijn de materialen waaruit deze bestaat: hout dat (aantoonbaar) uit duurzaam beheerde bossen komt en hergebruikte kunststof.

KoopWijsPrijs 2017

In 2017 zijn de gemeenten Almere, Helmond en Eindhoven, waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland en het Instituut Fysieke Veiligheid genomineerd voor de KoopWijsPrijs op basis van hun MVI-actieplan. Helmond ontving in 2017 als als eerste de prijs uit handen van staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Meer informatie: Actieplannen Manifest MVI

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *