VolkerWessels haakt af bij aanbesteding Via15 – Aanbestedingsnieuws

VolkerWessels haakt af bij aanbesteding Via15

Het Financiele Dagblad bericht dat VolkerWessels af ziet van deelname aan een aanbesteding voor de A15 bij Nijmegen. Het bleek de bouwondernemer na aanmelding. Dat is vanwege “de gestelde voorwaarden en technische complexiteit”, aldus een in de krant geciteerde operationeel directeur Alfred Vos.

Met de order is €850 miljoen gemoeid. De aanbesteding is uitgezet via het trechteringsprincipe van de concurrentiegerichte dialoog. Dat wordt dan trechteren genoemd omdat het gaat om een afvalrace, maar onze redactie vindt dat een beetje een eigenaardige hyperbool. Met een trechter komt er ook uit, wat er in gaat, tenzij die trechter misschien lek is aan de zijkant. Nu klimmen de deelnemers klimmen zelf wanhopig uit de trechter. Dat lijkt dan meer op een soort draaikolk waar je moet oppassen dat je er niet wordt ingezogen, omdat je niet weet wat het eindresultaat is, maar het kan nooit wat zijn.

De “trechter” draaikolk begint met een selectiefase, vervolgens de eerste fase dialoog die begint met een startbijeenkomst op 14 september 2018 en de dialooggesprekken staan genoteerd voor 8 oktober 2018. Dan komt er een tweede fase dialoog, die begint volgens planning op 1 februari 2019, en de daadwerkelijke inschrijving is dan met maximaal 3 inschrijvers, over een jaar pas, op 24 september 2019. De contractdatum staat pas gepland voor 16 maart 2020.

Vos laat de krant weten een scherper risicobeleid te voeren en kritisch te kijken naar de noodzaak van de opdracht voor de orderportefeuille. De aannemer heeft enkele projecten waar grote risico’s aan zijn verbonden. Zo werd bij de presentatie van de halfjaarcijfers vorige maand bekend dat voor de Zeesluis OpenIJ een extra provisie is aangehouden van €31,5 miljoen.

Voor die 850 miljoen moeten de aannemers wel door een fikse bureaucratische molen. Aan de hand van de planning valt het Aanbestedingsnieuws op dat VolkerWessels wel heel vroeg in de trechter/draaikolk afhaakt. Terwijl de eerste echte informatie over het project nog moet komen, in de Eerste Selectiefase die net vorige week begonnen is, haakt VolkerWessels al af. Dat kan natuurlijk zijn vanwege de aannemer zelf.  Maar het kan ook zijn, dat het project gewoon volslagen absurd is en wat je ervoor moet doen als aannemer met een 1/3 winkans eveneens.

Waar gaat het precies om?

Het project bestaat in hoofdzaak uit: – een nieuwe verbinding tussen knooppunt Ressen en de A12;

 

  •  – een nieuw knooppunt aansluiting A15 op A12; – een verbreding van de A12 tussen Duiven en knooppunt Ouddijk;
  • – een verbreding van de A15 tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen;
  • – een brug over het Pannerdensch kanaal en uiterwaarden van circa 2000 meter; – een (half)verdiepte ligging van circa 3200 meter;
  • – 4 spoorkruisingen ter plaatse van de Betuweroute, spoorlijn Arnhem – Oberhausen, spoorlijn Arnhem – Winterswijk en spoorlijn Arnhem – Nijmegen;
  • – kunstwerken voor kruisende infrastructuur van het onderliggend wegennet;
  • – een snelfietsroute;
  • – landschappelijke inpassingsmaatregelen, waaronder geluidwerende constructies;
  • – in stand houden van de Infrastructuur Rijkswaterstaat en van Derden gedurende de realisatie van het project;
  • – in stand houden van de Infrastructuur van Rijkswaterstaat gedurende 20 jaar na Beschikbaarheidsdatum.

Opvallend is dat al in de Nota’s van Inlichtingen om risicobeheersing van het project gevraagd wordt. Zo vermeldt de Nota van Inlichtingen van 11 juli 2018:

Aanbesteder geeft aan dat er in de Eerste fase Dialoog de gelegenheid is om bilateraal te overleggen met de Aanbesteder. Gezien het specifieke karakter van Criterium 3 (pag. 72), het belang dat hieraan door Aanbesteder gehecht wordt (50%), en de vermoedelijk bijbehorende (wellicht diepgaande) technische onderbouwing ter beheersing van dit risico, vraagt Gegadigde zich af of een bilateraal overleg voldoende gelegenheid biedt voor vragen omtrent dit criterium.

Wat is dat voor mysterieus criterium 3 dat zo belangrijk is?

 

1. De kans op een tevreden omgeving, met betrekking tot de Werkzaamheden tussen Boerenhoek (km 169,400) en de deksel op de verdiepte ligging (km 175,100), anders dan als gevolg van het beheersen van risico 1.2, 1.3 en 1.6 en anders dan in het kader van subcriterium 2.1, 2.2 en 3.1 zoals genoemd in bijlage 7.

2. Het risico op bouwhinder(beleving), als gevolg van de Werkzaamheden tussen Boerenhoek (km 169,400) en de deksel op de verdiepte ligging (km 175,100), anders dan als gevolg van het realiseren van kans 1.1 en anders dan het beheersen van risico 1.3 en 1.6 en anders dan in het kader van subcriterium 2.1, 2.2
zoals genoemd in bijlage 7.

3. Het risico op niet voldoen aan eis SYS-2403 Voorkomen van vervorming en/of hoekverdraaiing
van de tunnelelementen en tunneltoeritten van de Betuwespoortunnel als gevolg van de Werkzaamheden.

Twee jaar dialooggesprekken, het opstellen van een halffabricaat genaamd “trechteringsproduct” en dan op het einde een 1/3e kans dat je een project wint, waar op zichzelf weinig nader geduide risico’s aan kleven waar je zelf voor verantwoordelijk bent…. voor… nop. Want een tenderkostenvergoeding zit er niet bij. Als je verliest, dan vindt voormalig minister Kamp dat een “normaal ondernemersrisico“.

Kortom, het gaat onze redactie benieuwen welke gezonde commerciële onafhankelijke onderneming deze order binnensleept.

Zie de aanbesteding:

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/140031

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *