Nieuwbouw onderwijsgebouw Zuyderzee Lyceum Lemmer – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw onderwijsgebouw Zuyderzee Lyceum Lemmer

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: © Stichting VariO-Onderwijsgroep

Het Zuyderzee Lyceum (ZZL) in Lemmer heeft van de gemeente Fryske Marren de toezegging gekregen nieuwbouw te realiseren. Het gaat om vervanging van de huidige locatie aan de Riensingel. De locatie in Lemmer is onderdeel van de VariO Onderwijsgroep, met als hoofd locatie Emmeloord. Aan de Straatweg in Lemmer zal de VO-school gerealiseerd worden.
Momenteel heeft de geselecteerde architect BDP. hiervoor een ontwerp gemaakt dat gezamenlijk met de ontwerpteampartners is uitgewerkt tot een bestek met bijbehorende tekeningen.

Het doel van deze niet-openbare aanbestedingsprocedure is te komen tot de gunning aan een opdrachtnemer voor het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden, inclusief de sloop van de huidige bebouwing en de terreininrichting (perceel 1) en de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden (perceel 2) ten behoeve van de nieuwbouw van het
huisvestingsgebouw.

Het nieuwe schoolgebouw is gesitueerd aan de straatweg nabij de plaatselijke hockey- en voetbalvereniging. Het gebouw betreft een VO-school voor circa 355 leerlingen. De nieuwbouw bestaat uit ca. 3.025 m² bvo verdeeld over 2 verdiepingen.  De Opdracht is verdeeld in twee percelen:
Perceel 1: betreft de bouwkundige werkzaamheden (sloop), incl. de coördinatieverplichting over de uitvoering van het gehele Werk.
Perceel 2: betreft de installatietechnische (elektrotechnische en werktuigbouwkundige) werkzaamheden voor de realisatie van het Werk.
De opdrachtnemer aan wie de opdracht wordt gegund dient het werk te realiseren binnen de uitgangspunten en de contractuele voorwaarden die in de overeenkomst en de bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn opgenomen. In de gunningsfase worden de ontwerpdocumenten c.q. het bestek beschikbaar gesteld. De opdrachtgever ziet op de uitvoering van de opdracht toe door middel van directievoering en toezicht.

Er is sprake van een traditionele bouworganisatievorm waarbij, op basis van bestek en tekeningen, een inschrijving wordt uitgevraagd tijdens de gunningsfase. Met de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund wordt een aannemingsovereenkomst aangegaan.  Met het indienen van een verzoek tot deelname tijdens de selectiefase gaat de gegadigde
uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van de concept overeenkomsten. Na definitieve gunning vangt de contracteringsfase aan. De uitvoering vindt naar verwachting plaats vanaf half juli 2023 (start sloop) en het project dient vervolgens uiterlijk opgeleverd te worden in juni 2024. Voor de realisatie wordt uitgegaan van een bouwtijd van elf kalendermaanden. De in de selectiefase geselecteerde partijen (maximaal vijf bouwkundig aannemers en vijf installateurs) worden uitgenodigd deel te nemen aan de gunningsfase. In de gunningsfase worden partijen gevraagd een inschrijving uit te brengen.

NDR: Niet is vermeld of je op beide percelen mag inschrijven, en deze eventueel ook gegund kan krijgen.

Bron: Tenderned vrijdag 27 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286683

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 30 januari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *