Basisregistratie grootschalige topografie beheersoftware – Provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Basisregistratie grootschalige topografie beheersoftware – Provincie Utrecht

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay.com

De provincie Utrecht is sinds 2015 bezig met de opbouw en het beheer van de BGT(Basisregistratie Grootschalige Topografie). De provincie Utrecht beheert ongeveer 300 km provinciale wegen. De BGT wordt ook voor deze wegen bijgehouden. Dit betekent dat de gebieden als stroken door de provincie liggen wat zijn eigen uitdagingen meebrengt in de afstemming met buurbronhouders. Na de opbouw van de BGT zijn de werkzaamheden voor het bijhouden van de BGT van een landmeetteam
naar het GIS team overgezet. Dit betekent dat ook de visie op het gebruik van de BGT is veranderd. Het gebruik van de BGT is belangrijker geworden en daarmee ook de koppelingen met GIS ondergrond kaarten en ons assetmanagement. De provincie wil  dat de BGT beheersoftware aansluit bij de andere werkprocessen zoals deze er zijn binnen het team. De benodigde BGT bijhoudingssoftware zal binnen de provincie gebruikt worden om fouten op te lossen en kleine mutaties aan te brengen aan de BGT. Voor de grote mutaties en metingen hebben we een raamcontract voor landmeetkundige werkzaamheden afgesloten met een contractpartij. Zij meten, verwerken opdrachten en sturen mutaties door naar de landelijke voorziening van de BGT. Door dit contract kan de provincie de focus houden op kleinere mutaties voor het gebruik van de BGT.

Het doel van de opdracht is het leveren, installeren, inrichten en onderhouden van een BGT beheersysteem. In totaal is dit onder te verdelen in 4 delen: Leveren, installeren en inrichten van het beheersysteem, initieel vullen van het systeem met nulsstanden van de BGT, opleiden en ondersteunen van personeel bij opstart en onderhouden van het systeem. De provincie schat op basis van een vooronderzoek dat de omvang van de implementatie rond de €40.000,- zal zijn. Jaarlijkse onderhoudskosten zijn geschat rond de €15.000,- voor een contract van vier jaar met tweemaal een mogelijke verlenging van twee jaar komt dat in totaal op circa €160.000,-.
Onderdeel van de aanbesteding is een gebruikerstest, deze zal voor gunning worden afgenomen bij elke inschrijver. Er wordt (voorlopig) gegund op basis van het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, waarbij de inschrijver met de inschrijving die naar het oordeel van de aanbestedende dienst de beste prijs-kwaliteitsverhouding kent de opdracht (voorlopig) gegund krijgt. Er wordt ook een aanbestedingsprocedure gevolgd, maar welke?

NDR:  Op Tenderned staat aangegeven dat de gevolgde procedure de niet-openbare is en op het titelblad van de leidraad staat dat een openbare procedure wordt gevolgd.

Bron: Tenderned vrijdag 27 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286742

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 30 januari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *