Nieuwbouw mfa De Bongerd Son en Breugel – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw mfa De Bongerd Son en Breugel

Huidige “De Bongerd”
Foto: Google Streetview

In de gemeente Son en Breugel worden in het kader van het project Breugel Bruist op verschillende onderdelen op dit moment grote stappen gezet. Binnen het project Breugel Bruist neemt De Bongerd een prominente plek in. De Bongerd is een buurthuis met een sportzaal in de kern Breugel. De Bongerd is verouderd en de sportzaal voldoet niet aan de vraag vanuit de verenigingen. De sportzaal moet vervangen worden door een sporthal om ruimere mogelijkheden te bieden aan de gebruikers. Daarnaast wil de gemeente de accommodatie uitbreiden zodat een aantal gebruikers aan het gebouw kan worden toegevoegd. Dat gaat concreet om een kinderdagverblijf en maatschappelijke organisaties (IVN en Vluchtelingenwerk).

De overeenkomst bestaat uit het ontwerpen en realiseren van de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie De Bongerd. Vanwege de gecompliceerdheid van het project wordt bewust gekozen voor een geïntegreerd contract, in dit geval een Design en Build – overeenkomst op basis van de UAV-GC 2005.  Met een D&B overeenkomst is er sprake van een samenvoegde opdracht omdat ontwerp en uitvoering worden ondergebracht in één opdracht. Door uitvoeringskennis in te brengen in de ontwerpfase wordt een betere integratie van zowel programma van eisen, ontwerp als uitvoering beoogd. De gemeente beoogt hiermee een efficiënt te bouwen ontwerp te bewerkstelligen. Naast de betere integratie zorgt dit over het algemeen voor een lagere foutkans doordat er geen overdracht is van ontwerpende partij naar uitvoerende partij.

Dit project betreft de sloop van het bestaande gebouw en ontwerp en nieuwbouw van De Bongerd. Uitgangspunt hierbij is een nieuw gebouw van circa 3.000 m2 bruto vloeroppervlak. In de opdracht zit zowel het ontwerp als de realisatie van het gebouw, exclusief de losse inrichting, op basis van een programma van eisen en ruimtestaat. Hiervoor is een vast taakstellend budget vastgesteldvan € 6.250.000,- excl. BTW en vast tot en met einde werk. Het aangrenzende openbaar gebied wordt meegenomen in een groter inrichtingsplan voor heel het plangebied van Breugel Bruist. De aanbestedingsplanning valt uiteen in een tweetal fases te weten de huidige selectiefase die gevolgd wordt door een gunningsfase. De doelstelling is om de opdracht nog dit jaar definitief te kunnen verstrekken, dan kan in januari 2022 gestart kan worden met in eerste instantie ontwerp en vergunning-fase. Hiervoor wordt rekening gehouden met een termijn van circa 10 maanden. Aansluitend kan het huidige
gebouw gesloopt worden en gestart met de nieuwbouw. Daarvoor wordt momenteel rekening gehouden met een doorlooptermijn van circa. 15 maanden. Een en ander uiteraard onder voorbehoud en alleen om een beeld te bieden van de door de opdrachtgever beoogde doorlooptermijn. De vigerende bestemming is toereikend voor de nieuwe functie. Het bouwvlak dat ingetekend staat ligt strak om de bestaande bebouwing heen. De verwachting is dat bij nieuwbouw deze bouwvlakgrenzen overschreden worden. Nu kan daar nog in een aantal gevallen d.m.v. een WABO “kruimelgevallen” procedure (lichte procedure) van afgeweken worden. Deze procedure komt te vervallen met de overgang naar de Omgevingswet per 1 januari 2022. Er blijft echter een vergelijkbare procedure voorhanden om ‘kruimelgevallen’ mogelijk te maken. Hoe exact de procedure er uit gaat zien is in Son en Breugel nog niet helemaal duidelijk, maar zal later dit jaar ook in Son en Breugel wel duidelijk zijn .
Goot- en bouwhoogte zijn 9 meter. Bij voorkeur moet deze bouwhoogte worden aanhouden. 

De door een inschrijver in de gunningsfase gemaakte kosten in verband met het opstellen van de inschrijving worden door de aanbestedende dienst gedeeltelijk vergoed. Per geldige inschrijving wordt een bedrag van € 10.000,- ter beschikking gesteld. Deze kostenvergoeding wordt niet ter beschikking gesteld aan de inschrijver die de inschrijving heeft gedaan met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned 18 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/230733
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *