Aanbesteding bouw exploitatie XL-locaties op komst – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding bouw exploitatie XL-locaties op komst

In een kamerbrief informeert het Ministerie van VWS over lopende opdrachten die zijn verstrekt aan het RIVM en bedrijfsleven in het kader van een stand van zakenbrief Covid19 ter uitvoering van meerdere moties. Daaruit blijkt dat er opdrachten op handen zijn voor zowel de bouw als de exploitatie van testlocaties: zogeheten “XL-locaties”.

De Stichting Open Nederland (Red. AN olv de Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp) is gevraagd om nieuwe prognoses te maken en indien nodig zal daarop worden bijgestuurd. Daarnaast is het een brede wens om een fijnmazige testcapaciteit op te zetten, waar een testlocatie voor alle burgers op beperkte reisafstand beschikbaar is. Dat betekent op sommige momenten ook dat niet altijd overal de volledige testcapaciteit wordt benut.

Vanuit de marktuitvraag 1, verspreid over zeven regio’s over Nederland, wordt er een capaciteit opgebouwd naar 120.000 testen per dag. Deze capaciteit wordt verdeeld over 50 operationele locaties met een openingstijd van 10 uur. Momenteel is 100% van deze locaties operationeel.

Fragment Marktuitvraag 1 en 2 ©VWS 2021

In de marktuitvraag 2 wordt opgebouwd naar een additionele capaciteit van 105.00 testen per dag die verdeeld is over 50-60 locaties. Hiervan is momenteel 74% operationeel (dit zijn 45 locaties). De dekkingsgraad van de momenteel opgebouwde 95 locaties uit marktuitvraag 1 en marktuitvraag 2 is tussen de 86% en 98% (20 resp. 30 min reistijd). In de bijlage vindt u de spreiding van de testlocaties voor toegangstestbewijzen over Nederland, waarmee ik voldoe aan de toezegging van het lid de Vries (VVD) om een manier te vinden om de kaart van de landelijke spreiding aan u toe te sturen.

Daarnaast worden XL-locaties gebouwd; welke na de aanbesteding voor exploitatie bemand worden, afhankelijk van de nieuwe prognoses vanuit Stichtingen Open Nederland. Inmiddels zijn er al drie XL-locaties klaar.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z11251&did=2021D24391

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *