Personenvoertuigen met alternatieve aandrijving – Aanbestedingsnieuws

Personenvoertuigen met alternatieve aandrijving

Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) is ontstaan uit de zes korpsen van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het werkgebied bestrijkt een regio van één miljoen inwoners, vele duizenden forensen en miljoenen toeristen per jaar. De aanbestedende dienst is richt zich op brandweerzorg, hulpverlening, brandveiligheid en rampenbestrijding. Daarnaast controleert de aanbestedende dienst bouwvoorschriften en brandveiligheid verordeningen en geeft hier advies en voorlichting over. De activiteiten worden uitgevoerd door ongeveer 500 beroepsmanschappen die werken in de 24-uursdienst, 250 repressieve vrijwilligers, 40 niet-repressieve vrijwilligers en 280 dagdienstmedewerkers.

De scope van de opdracht in deze aanbesteding bestaat uit het leveren van drie verschillende typen personenvoertuigen met een alternatieve aandrijving aan Brandweer Amsterdam-Amstelland. Met een alternatieve aandrijving wordt in deze aanbesteding bedoeld dat in plaats van een conventionele verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen de alternatieve aandrijving: benzine-hybride (HEV) of brandstofcel (FCEV) wordt toegepast. Buiten de scope vallen de op- en inbouw van bijvoorbeeld: optische- en geluidsignalen, mobilofoons, statusboxen, bepakking, voertuigstriping, etc. Verder vallen buiten de scope voertuigen met een andere alternatieve aandrijving dan als bovengenoemd.

De aanbesteding bestaat uit drie percelen:

Perceel 1: B-segment Hatchback/Station
Perceel 2: B-segment Crossover
Perceel 1: C-segment SUV/MPV

De beoogde ingangsdatum voor de overeenkomst is 2 september 2021. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van vier jaar met de mogelijkheid tot verlengen van viermaal één jaar onder gelijkblijvende voorwaarden. Hierdoor komt de maximale looptijd van de overeenkomst uit op acht jaar. De overeenkomst zal, na eventuele verlengingen, van rechtswege eindigen op 2 september 2029. Een inschrijver mag pèr perceel slechts éénmaal inschrijven, zelfstandig dan wel als deelnemer aan een combinatie. Een schatting van de afname op basis van vervanging of of basis van aankopen in het verleden wordt niet gegeven. Ook is er geen indexering, De op de prijsinvulformulier als onderdeel van de inschrijving opgegeven prijzen zijn vast en onveranderlijk gedurende deze overeenkomst.

Verder vinden we van Aanbestedingsnieuws wel leuk dat als de opdrachtnemer beticht wordt van een wanprestatie, de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Toch mooi zo’n “ga maar op het dak zitten” clausule of zou hier sprake zijn van een typo.

4.2 Aanvullend op artikel 15 uit de algemene voorwaarden is de Opdrachtnemer gerechtigd om tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan wanneer de Opdrachtnemer een slechte beoordeling heeft met kenmerk “wanprestatie”. In dat geval is Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer geen enkele compensatie, (schade)vergoeding en/of boete e.d., op welke grondslag dan  ook, verschuldigd.

Bron: Tenderned 18 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/230723

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *