Nieuwbouw kindcentrum Waalcampus ‘s-Gravenzande – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw kindcentrum Waalcampus ‘s-Gravenzande

Impressie: © WSKO

Het project in deze niet-openbare aanbesteding van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO) betreft de nieuwbouw voor het kindcentrum Waalcampus in ’s-Gravenzande. Waalcampus is een kindcentrum in de nieuw te ontwikkelen wijk Waelpolder. Op dit moment zit Waalcampus in een tijdelijke huisvesting direct naast de nieuwbouwlocatie. Voor de nieuwbouw wordt uitgegaan van 400 kinderen waaronder 60 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar (Waal 1, Okidoki). Het kindcentrum heeft als missie voor de nieuwbouw gekozen “Waalcampus is een oefenplaats om je sterkste ik te worden, samen
het leven te leren en eigenaarschap te ontwikkelen over je eigen leven en over de samenleving waarnaar wij streven: vredig, gelukkig, gezond en duurzaam”. De nieuwbouw krijgt – inclusief de gymzaal – een omvang van circa 3.300 m² bvo.
Het ontwerp is opgesteld door KOW. De constructie wordt ontworpen door Van de Laar. De installatie wordt ontworpen door Mul. Het
gebouw is als volgt te kenmerken:
– Tweelaags gebouw.
– Totaal circa 3.300 m2 BVO.
– Gymzaal op 1e verdieping.
– Kindcentrum verdeeld in een viertal Walen. Waal 1 is de kinderopvang en Waal 2, 3 en 4 zijn het primair onderwijs.
– De buiteninrichting binnen de perceelgrens is onderdeel van het project.
– Hoogstwaarschijnlijk aansluiting op warmtenet HVC.
– Als ambitieniveau is PvE Frisse Scholen klasse B aangehouden.

Deze aanbesteding kent twee percelen:

Perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden

Perceel 2  werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties

De werkzaamheden voor het werk perceel 1 bestaan uit de realisatie van de bouwkundige-, constructieve en terreinwerkzaamheden op basis van bestek en tekeningen zoals die in de gunningsfase worden gedeeld en de coördinatie van de
werkzaamheden perceel 2 en de nader te bepalen directieleveringen vaste inrichting. De werkzaamheden voor het werk perceel 2 zijn de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties op basis van bestek en tekeningen zoals die in de gunningsfase worden gedeeld. De projectorganisatie gaat uit van een traditionele bouworganisatievorm. Het ontwerpteam werkt het ontwerp tot en met Technisch Ontwerp. De opdrachtnemer is verantwoordelijk vanaf UO-fase tot en met realisatie en nazorg.
De niet-openbare procedure kent twee fasen, te weten de selectiefase en de gunningsfase. In de selectiefase wordt de organisatie van gegadigden beoordeeld aan de hand van te stellen eisen en criteria. Resultaat van de procedure is de selectie van per perceel vier gegadigden, voor zover er voldoende gekwalificeerde gegadigden zijn. Geselecteerde partijen worden toegelaten tot de gunningsfase. De inschrijvingen die zij doen, worden beoordeeld aan de hand van de in de gunningsleidraad vastgestelde eisen
en gunningscriteria. De gunningsleidraad wordt na de selectiefase ter gelegenheid van de uitnodiging tot inschrijving aan de geselecteerde deelnemers verstrekt.

Bron: Tenderned woensdag 8 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246332

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *