Beeldmateriaal landsdekkend lage resolutie 2022-ev Waterschapshuis – Aanbestedingsnieuws

Beeldmateriaal landsdekkend lage resolutie 2022-ev Waterschapshuis

Illustratie: © Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis is een gemeenschappelijke regeling van de Waterschappen. Doel van de regeling is een expertinstituut en service-organisatie voor waterschappen in het leven te roepen om voor de deelnemende waterschappen en eventuele derden renderende samenwerking op informatie- en bedrijfsprocessen te realiseren en daarmee de behoeften van algemeen belang van de watersector te behartigen. 

Het doel van het project in deze openbare aanbesteding betreft het verkrijgen van een landsdekkende set luchtfoto’s voor het jaar 2022, met 2023, 2024 en 2025 als optiejaren. Het gaat hierbij om een 80/20 vlucht met 25 cm resolutie. Om dit doel te realiseren dienen de volgende werkzaamheden uitgevoerd te worden:
• Het inwinnen, verwerken en het leveren van lage resolutie luchtfoto’s van geheel Nederland en hiervan afgeleide producten. Van belang is dat deze foto’s worden ingewonnen in de periode van het jaar waar blad aan de bomen zit. De realisatie van het project wordt verzorgd door een uitvoeringsorganisatie. Deze organisatie bestaat uit medewerkers van Het Waterschapshuis (HWH) en het Kadaster. HWH is verantwoordelijk voor de aanbesteding, het contractmanagement en de communicatie en treedt op als penvoerder in het project. Het Kadaster is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de aangeleverde producten en de opslag, het beheer en de distributie van de producten.

Binnen de scope van deze opdracht valt het inwinnen, verwerken en leveren van lage resolutie luchtfoto’s van geheel Nederland en hiervan afgeleide producten met een buffer van 15 kilometer. Dit omvat dus ook delen van België en Duitsland en de
ecotopengebieden. Het doel van de aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer. De overeenkomst heeft een looptijd van één jaar. De overeenkomst wordt automatisch verlengd bij goed functioneren met maximaal twee maal één jaar. HWH heeft een éénzijdige mogelijkheid om tot verlenging met nog eens een optiejaar (2025) waardoor de maximale looptijd vier jaar bedraagt. Hierbij is van belang dat de inwinning van de ecotopengebieden slechts in het eerste contractjaar 2022 geschiedt.

Het Waterschapshuis gunt de opdracht op grond van de naar het oordeel van Het Waterschapshuis economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (beste PKV).

Bron: Tenderned woensdag 8 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246065

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *