Nieuwbouw Kindcentrum Harmonieplein Stichtse Vecht – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Kindcentrum Harmonieplein Stichtse Vecht

Impressie: © Gemeente Stichtse Vecht

Er wordt weer volop gebouwd in Nederland en een aanzienlijk deel daarvan vormen de kindcentra. Het lijkt wel of geen school meer voldoet aan de eisen der tijd, een tijd waarin de scholen de zorg voor de kinderen van 0 to 12 overnemen. Alleen het neuken mogen we nog zelf doen, blijkbaar. Vandaag is de beurt aan de gemeente Stichtse Vecht, een fusiegemeente van Breukelen, Loenen en Maarssen. De locatie van deze opdracht is in Maarssen, aan de Gaslaan en Bolensteinseweg.
. Kindcentrum Harmonieplein gaat onderdak bieden aan twee basisscholen (Wereldkidz Bolenstein en Het Kompas). Ook is er sprake van een gymzaal, een buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf (Kind & Co), een (semi-openbaar) schoolplein en een speelplein voor kinderen van 0-4 jaar. Het Kindcentrum is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Het gebouw voldoet straks aan alle wensen en (wettelijke) eisen van deze tijd. Door samen te gaan in één gebouw in plaats van allemaal losse gebouwen, kan de ruimte efficiënt worden gebruikt. Het project heeft een totale vloeroppervlakte van ruim  4.000 m², verdeeld over twee bouwlagen. De oppervlakte van het buitenterrein bedraagt ongeveer 1.690 m². De oppervlakte van het bebouwde terrein bedraagt circa 2.104 m². De beoogde oplevering is in maart 2023.

Binnen de scope van deze opdracht valt de realisatie van de bouwkundige werkzaamheden vanuit het technisch ontwerp, het
uitvoeren van de bouwkundige werken en de coördinatieverplichting over de uitvoering van het hele werk, dus inclusief de coördinatie over de separaat gecontracteerde installateur. De gemeente voert zelf de directievoering uit door middel van eigen inzet of inhuur van een externe directievoerder. De procedure die gevolgd wordt is de Europese niet-openbare procedure
welke bestaat uit een selectiefase en een gunningsfase. De selectiefase is toegankelijk voor alle geïnteresseerde ondernemingen.  De gunningsfase is slechts toegankelijk voor de in de selectiefase op basis van de selectiecriteria geselecteerde gegadigden. Het maximumaantal gegadigden dat wordt geselecteerd bedraagt vier.
 Gegund wordt er op de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned 2 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229092

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *