Boete voor de NS om aanbesteding Limburg geschrapt – Aanbestedingsnieuws

Boete voor de NS om aanbesteding Limburg geschrapt

NS hoeft definitief geen boete van 41 miljoen euro te betalen voor haar rol bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg in 2014. De rechtbank Rotterdam schrapte die boete eerder al. Vandaag wijst het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) het hoger beroep van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) tegen die rechtbankuitspraak af.

Door gebrek aan reële concurrentie kan NS volgens ACM er bijna zeker van zijn dat zij als enige in aanmerking komt voor de concessie voor het hoofdrailnet. Dat maakte het mogelijk voor NS haar economische machtspositie te misbruiken om te voorkomen dat een andere vervoerder de stoptreinen Maastricht/Heerlen-Roermond zou overnemen.

©Prorail 2021

Het CBb oordeelt dat ACM dit niet heeft bewezen. Er is namelijk wel degelijk concurrentie van grote en kapitaalkrachtige buitenlandse spoorwegbedrijven en een nieuwe Europese regel zegt dat het uitgangspunt is dat openbaar wordt aanbesteed. Bovendien is het ook nog mogelijk het hoofdrailnet op te knippen en die delen afzonderlijk aan te besteden. Volgens de wet en afspraken met de Staat neemt een nieuwe concessiehouder het personeel en het materieel van NS over en moet NS meewerken aan een soepele overgang. Hierdoor worden belangrijke toegangsbelemmeringen voor andere spoorwegbedrijven voor het overnemen van het Nederlandse hoofdrailnet weggenomen. NS was daarom in 2014 allerminst zeker dat zij in 2025 weer een nieuwe concessie voor tien jaar krijgt.

Omdat NS wel rekening moet houden met serieuze concurrentie voor de concessie voor het hoofdrailnet, heeft NS geen economische machtspositie en kon zij deze dus ook niet misbruiken. NS hoeft daarom de boete niet te betalen.

Bron: College van Beroep voor Bedrijfsleven, 2 juni 2021

Uitspraak:
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Boete-NS-definitief-geschrapt.aspx

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *