Nieuwbouw Jan Janssen sporthal Hart van Nootdorp – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal Hart van Nootdorp

De te vervangen sporthal. Foto: © Gemeente Pijnacker-Nootdorp

In het hart van Nootdorp, rondom de voormalige brandweerkazerne aan de Koningin Julianastraat, worden diverse locaties herontwikkeld. In juni 2020 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten voor dit gebied vastgesteld. Aan de hand van deze uitgangspunten is een gebiedsvisie opgesteld, na een uitgebreid participatietraject. De gemeenteraad heeft deze in april
2021 vastgesteld. 
Het totale te ontwikkelen gebied bestaat uit de voormalige brandweerkazerne, de Klauterbeer,
basisschool Regenboog en de Jan Janssen sporthal. Het project Hart van Nootdorp bevat onder andere de ontwikkelingen van een multifunctionele sporthal op de locatie van de huidige Jan Janssen sporthal aan de Sportparkweg. Voorzien is in een gemeentelijke projectmanager voor de integrale aansturing van het totale project. Wij zoeken een partij voor de ontwikkeling van de nieuwe sporthal volgens het Design and Build principe. 

Het doel van deze nationale openbare aanbesteding is om te komen tot één overeenkomst met één opdrachtnemer, die in opdracht van gemeente Pijnacker-Nootdorp de zorg op zich neemt voor de ontwikkeling en realisatie van de nieuwe Jan Janssen sporthal in Nootdorp. De gemeente zoekt een partij die met name:
in de ontwerpfase zorgt voor een efficiënt ontwerpproces met betrokkenen en belanghebbenden; en
deskundig is op het gebied van de bouw van sporthallen (onder andere proces, planning, kostenbewaking, kwaliteitsbewaking) en ervaring heeft met het werken volgens het Design and Build principe.

De start van de uitvoering van de opdracht is gepland in november 2021 en heeft een looptijd tot oplevering van het werk. Als uiterlijke datum voor oplevering dient inschrijver december 2023 aan te houden. Op deze aanbesteding is het gunningscriterium op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) toepassing. Aangezien een hoge mate van kwaliteit en duurzaamheid geboden is bij deze aanbesteding, wegen de aanbestedende dienst dus naast prijs ook andere kwaliteits- en
duurzaamheidsaspecten mee bij de beoordeling van de inschrijving.

Bron: Tenderned maandag 16 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236042

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

2 thoughts on “Nieuwbouw Jan Janssen sporthal Hart van Nootdorp

  1. Hallo,
    Wij zouden graag op de hoogte gehouden willen worden voor de nieuwbouw woningen, project Hart van Nootdorp.

    Graag info waar wij ons kunnen inschrijven voor deze nieuwbouw.

    Groet.
    Ar de Mee

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *