Tijdelijke sporthal Hart van Nootdorp – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Tijdelijke sporthal Hart van Nootdorp

De te vervangen sporthal. Foto: © Gemeente Pijnacker-Nootdorp

In het hart van Nootdorp, rondom de voormalige brandweerkazerne aan de Koningin Julianastraat, worden diverse locaties herontwikkeld. In juni 2020 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten voor dit gebied vastgesteld. Aan de hand van deze uitgangspunten is een gebiedsvisie opgesteld, na een uitgebreid participatietraject. De gemeenteraad heeft deze in april
2021 vastgesteld. Het totale te ontwikkelen gebied bestaat uit de voormalige brandweerkazerne, de Klauterbeer,
basisschool Regenboog en de Jan Janssensporthal. Het project Hart van Nootdorp bevat onder andere de ontwikkelingen van een tijdelijke sporthal op de locatie van de huidige Klauterbeer op de hoek van de Koningin Julianastraat en de Meidoornlaan.
De tijdelijke sporthal is nodig omdat de huidige Jan Janssen sporthal wordt gesloopt, de nieuwe sporthal wordt ontwikkeld op de zelfde locatie ( zie ook Nieuwbouw Jan Janssen sporthal Hart van Nootdorp)en vervangende voorzieningen niet voorhanden
zijn. Om de huidige gebruikers, verschillende verenigingen en twee scholen, toch te faciliteren kiest de gemeente Pijnacker-Nootdorp ervoor om een tijdelijke sporthal te huren voor de periode van de werkzaamheden. De duur van de werkzaamheden voor de nieuwe sporthal en daarmee voor de huur van de tijdelijke sporthal wordt geschat op 1½ jaar. Voorzien is in een gemeentelijke projectmanager voor de integrale aansturing van het totale project. Wij zoeken een partij voor de levering, realisatie en beheer van de tijdelijke sporthal.

Er wordt een partij gezocht voor de ontwikkeling van de tijdelijke sporthal die:
zorgt voor de bouw van de tijdelijke sporthal en daarin meeneemt de vaste inrichting. Vaste inrichting zijn banken in de kleedkamers, kapstokken in de kleedkamers, vloer- en wandvoorzieningen in de hal voor speeltoestellen. In overleg met de gebruikers kunnen delen van de vaste inrichting uit de huidige sporthal meegenomen worden naar de tijdelijke sporthal. Voor de inschrijving is er van uit gegaan dat dat niet het geval is.
ten behoeve van de realisatie zorgt voor de vergunningsprocedure, voorbereiding, begeleiding en uitvoering van de realisatiefase;
bewezen deskundig is op het gebied van de bouw van een tijdelijke sporthal (onder anderen proces, planning, kostenbewaking, kwaliteitsbewaking).

De sloop van de huidige sporthal en bouwrijp maken van de locatie is gepland vanaf december 2022.  De tijdelijke sporthal moet beschikbaar zijn van november 2022 tot januari 2024. De gevoerde procedure is de openbare en gegund wordt er op de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Bron: Tenderned zondag 12 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238114

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *