Nieuwbouw IKC Middelsee PCBO Leeuwarden – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Nieuwbouw IKC Middelsee PCBO Leeuwarden

Impressie: © PCBO Leeuwarden

IKC Middelsee wordt een nieuwe school in de nog te realiseren wijk Middelsee in Leeuwarden. Het nieuwe gebouw gaat onderdak bieden aan primair onderwijs van PCBO Leeuwarden e.o. en Sinne kinderopvang. PCBO Leeuwarden e.o. treedt op als bouwheer voor de realisatie van het werk en is hiervoor de aanbestedende dienst.
IKC Middelsee wordt een gebouw waar kinderen van 0 t/m 12 jaar zich kunnen ontwikkelen. Het gebouw moet in de toekomst huisvesting bieden aan circa. 350 leerlingen. Het gebouw komt in het zuiden van Leeuwarden naast het bestaande Fries Landbouwmuseum te liggen. Het perceel is in een ruit gelegen. Het gebouw wordt gasloos, voldoet aan de energie prestatienorm
BENG met de wens naar ENG en de ambitie is er om een circulair gebouw te realiseren.
Gegevens gebouw:
Vloeroppervlak IKC (BVO) : 1961 m2
Vloeroppervlak kinderopvang : 439 m2
Bouwlagen : 2
Buitenterrein : 4000 m2 (incl. footprint gebouw)

De opdracht betreft de bouwkundige werken van de nieuwbouw IKC Middelsee op basis van een technisch ontwerp/bestek. De opdrachtnemer heeft daarbij de coördinatieverantwoordelijkheid over de uitvoering van het gehele werk. Met de opdrachtnemer wordt een aannemingsovereenkomst gesloten, waarvan het concept in de inschrijvingsfase beschikbaar wordt gesteld. De installatietechnische werkzaamheden worden door de aanbestedende dienst separaat aanbesteed door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding. De gunning hiervan vindt gelijktijdig plaats met de gunning van onderhavige aanbesteding. De opdrachtnemer aan wie de opdracht wordt gegund dient dit te realiseren binnen de uitgangspunten zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten. In de inschrijvingsfase wordt het technisch ontwerp/bestek beschikbaar gesteld.
De opdrachtgever ziet op de uitvoering van de opdracht toe door middel van directievoering en toezicht.

Er is sprake van een traditionele bouworganisatievorm waarbij op basis van technisch ontwerp/bestek en tekeningen, een inschrijving wordt gevraagd. De Aanbestedingsprocedure betreft een Nationale niet-openbare aanbesteding conform de ARW 2016 en bestaat uit twee fasen, de selectie- en de inschrijvingsfase. Met de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) wordt een aannemingsovereenkomst op basis van de UAV 2012 gesloten. De definitieve gunning van deze procedure is naar verwachting eind 2021. De uitvoering vindt naar verwachting plaats vanaf het eerste kwartaal van 2022 en het project dient uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd te worden.

Bron: Tenderned dinsdag 28 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239590

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *