Marktconsultatie vervangende kledingpakketten- Instituut Fysieke Veiligheid – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Marktconsultatie vervangende kledingpakketten- Instituut Fysieke Veiligheid

©IVF 2017, 

Deze marktconsultatie kan een waardevolle bijdrage leveren voor het eventueel te starten aanbestedingstraject en is bedoeld om de mogelijkheden in de markt te verkennen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat op basis van dit document of verkregen informatie aanbiedingen worden gedaan.

Bij een besmetting van burgers waarbij ontsmetting door de hulpdiensten noodzakelijk is, worden de slachtoffers ontsmet in een grootschalig onderdeel van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen, een ontsmettingseenheid. Na ontsmetting is er voor elk slachtoffer een noodpakket met kleding nodig om slachtoffers met minimale middelen te kunnen kleden. De huidige pakketten zijn verouderd (> 15 jaar), niet meer volledig en inmiddels toe aan een herziening. Om op korte termijn in deze doorlopende behoefte te kunnen voorzien, zal het IFV nog in 2021 een aanbesteding op gaan starten, met als doel om een overeenkomst voor meerdere jaren te sluiten.  Het doel van deze marktconsultatie is:
• Inzicht te verkrijgen in de samenstelling van de huidige markt, zoals producenten en leveranciers;
• Inzicht te verkrijgen in de trends, ontwikkelingen, (technische) mogelijkheden en producten op de markt bij leveranciers;
• Inzicht te verkrijgen in verkrijgbare materialen, stoffen, ect.;
• Inzicht te krijgen in de duurzame ontwikkelingen;
• Eenduidige en objectieve informatie verzamelen;
• Met de markt te kunnen spiegelen over kansen en mogelijkheden;
• Leveranciers stimuleren om ideeën en oplossingen in te brengen in het kader van de voorbereiding van de aanbesteding;
• Het kunnen bepalen van een aanbestedingsstrategie, mogelijke nadere planning en objectieve gunningscriteria.

Doel van het project is het verwerven van een vervangend kledingpakket voor slachtoffers (burgers) ten behoeve van de inzet bij incidentbestrijding.  Het pakket moet voldoende middelen bevatten om droog en gekleed de ontsmettingsstraat (douches) te kunnen verlaten met behoud van privacy (sekse en religie) om zich vervolgens in de buitenlucht te kunnen verplaatsen, waarbij enige mate van bescherming wordt geboden bij natte, koude en hete weersomstandigheden (gemiddeld Nederlands klimaat). Het pakket moet minimaal zijn functie behouden totdat de slachtoffers zich kunnen omkleden naar reguliere (eigen) kleding. Het pakket is voor eenmalig gebruik.

Het kledingpakket moet op een zodanige wijze worden samengesteld dat minimaal de volgende functies worden vervuld:
moet een middel bevatten waarmee het slachtoffer zichzelf kan drogen,
moet het hele lichaam kleden, inclusief (wegwerp)onderbroek,
moet schoeisel voor de voeten bevatten,
moet een klein volume hebben (er moeten meer dan 100 pakketten passen in een rolcontainer van (L)76 x (B)60 x (H)149),
moet met maximaal 2 maten de volwassen populatie van Nederland kleden,
moet als één set in een doorzichtige zak zijn verpakt,
moet snel aan te trekken zijn.
moet uit te breiden zijn met hygiëne artikelen, zoals damesverband.

De schriftelijke vragen dienen beantwoord te worden vóór 29 oktober. Uit de planning lezen we dat data voor leveranciersgesprekken nader te bepalen zijn. De consultatie is dus zowel schriftelijk als mondeling.

Bron: Tenderned 27 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239370

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *