Klantgeleidingssysteem Eindhoven – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Klantgeleidingssysteem Eindhoven

Foto: BBP

De gemeente Eindhoven zoekt in deze openbare aanbesteding de balans tussen functionaliteit /kwaliteit en kosten en verwacht van  de te selecteren leverancier dat deze proactief meedenkt en -werkt aan de invulling hiervan. De scope van de ICT-oplossing (in de GIBIT genoemd ICT prestatie) bestaat uit:
– het ter beschikking stellen van een ICT oplossing voor klantgeleiding (voor 100.000-120.000 bezoekers per jaar)
– Het ter beschikking stellen van randapparatuur te weten

• Hardware oplossingen voor aanmelding (bijvoorbeeld zuilen) waarvan er minimaal één toegankelijk is voor
minder valide personen. In de huidige situatie staan er drie zuilen. Deze hardware oplossingen zijn voorzien
van (geïntegreerde) ticketprinters.
• Losse ticketprinters voor bij de receptie. In de huidige situatie zijn er twee.

Er hangen TV schermen waarop onder andere de volgnummers en bijbehorende balie worden getoond. De TV schermen zelf vallen buiten scope van deze opdracht.
De leverancier dient, om bovenstaande te realiseren, de volgende prestatie te leveren:
– eenmalig: het verzorgen van de implementatie (installatie en inrichting en opleiding conform aan te leveren
implementatieplan, en demo inclusief de benodigde koppelingen) van een klantgeleidingssysteem;
– jaarlijks: Onderhoud en ondersteuning, conform SLA,

• Correctief onderhoud;
• Preventief onderhoud;
• Innovatief onderhoud;
• Gebruikersondersteuning;

In het kader van preventief en/of innovatief onderhoud garandeert leverancier ten minste:
• dat de ICT Prestatie steeds tijdig zal blijven voldoen aan de voor het overeengekomen gebruik relevante Wet- en regelgeving;
• dat de ICT Prestatie steeds tijdig geschikt zal blijven voor gegevensuitwisseling met de overige relevante onderdelen van het applicatielandschap (voor zover bekend bij leverancier) en in dat kader aan de overeengekomen interoperabiliteitseisen zal blijven voldoen;
• dat de ICT Prestatie door middel van het tijdig uitbrengen van updates en/of upgrades steeds tijdig zal blijven voldoen aan nieuwe versies van normen die in de overeenkomst als vereiste normen zijn gespecificeerd;
• dat bij het uitbrengen van updates en/of upgrades de performance van de ICT Prestatie ten minste gelijk blijft en dat de ICT Prestatie blijft voldoen aan het overeengekomen gebruik.

De geplande uiterste opleverdatum voor een werkende en volledig geïmplementeerde oplossing is 01 juli 2022. Opdrachtgever gaat er vanuit dat er meerdere aanbieders van SaaS oplossingen interesse hebben in deze opdracht. Het doen van een on-premise aanbieding is ook mogelijk. In alle gevallen is van belang dat een potentiële aanbieder de inlichtingenfase gebruikt om de voor hem noodzakelijke informatie te verkrijgen. De overeenkomst die wordt gesloten met de winnende partij(en) is een overeenkomst voor levering en diensten in de zin van de aanbestedingswet. 

De opdrachtgever stelt u in de gelegenheid om, met maximaal twee personen, de locatie binnen te schouwen. Dit uiteraard
alleen als de corona situatie dit toelaat. Dit is mogelijk op 19 Oktober om 10.00 uur. U dient zich hiervoor aan te melden per
mail bij de contactpersoon van deze aanbesteding.
U dient bij aanmelding aan te geven de bedrijfsnaam alsmede de naam van de persoon of personen die deelneemt of deelnemen aan de schouw.

Opdrachtgever merkt de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding aan als de economisch meest voordelige
inschrijving.

Bron: Tenderned dinsdag 28 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239361;

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *