Nieuwbouw HSC Zuidwolde – Perceel 1 & 2 gemeente De Wolden – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw HSC Zuidwolde – Perceel 1 & 2 gemeente De Wolden

Impressie: © Gemeente de Wolden

De gemeente De Wolden heeft het plan opgevat om in Zuidwolde aan het Sportlaantje op de huidige locatie van de sporthal Mr. N. Wessels Boer door middel van nieuwbouw een multifunctionele accommodatie te realiseren. De multifunctionele accommodatie heeft de naam Huus voor Sport en Cultuur Zuidwolde gekregen, afgekort HSC. Het HSC zal ruimte gaan bieden aan een sporthal ten behoeve van de scholen en verschillende sportverenigingen, een bibliotheek, de Stichting Welzijn De Wolden en ontmoetingscentrum de Boerhoorn met een centrale horecavoorziening. De MFA ondersteunt de verschillende functies en biedt ruimte aan ontmoeting en samenwerking. Het Ontwerp wordt opgesteld door de architect in samenwerking met de verschillende gebruikersgroepen. Als indicatie voor het bruto vloeroppervlak kunnen we aangeven dat het ca. 5.000 m2 bvo zal zijn. In het kader van een circulaire economie wordt er onderzocht of ook bestaande materialen kunnen worden hergebruikt. De opdracht is gebaseerd op een traditionele bouworganisatie en wordt aanbesteed in twee percelen (een aparte aanbesteding per perceel). De aanbestedende dienst heeft het voornemen om voor perceel 1 een aannemer opdracht te verstrekken voor de bouwkundige en constructieve werkzaamheden. Voor perceel 2 is de aanbestedende dienst van plan een aannemer opdracht te verstrekken voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden. Allen ten behoeve van de realisatie van het HSC Zuidwolde. Het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning is benodigd voordat er tot gunning van de werkzaamheden kan worden overgegaan. Het in de tweede fase van deze niet-openbare aanbestedingsprocedure te verstrekken aanbestedingsdocumenten (inclusief bijlagen) en eventuele nota’s van inlichtingen bevatten de exacte omschrijving van het project en de aan te besteden werkzaamheden. Tevens worden de eisen en de criteria waarop de inschrijvingen worden beoordeeld in de gunningsfase nader geduid aan de geselecteerde gegadigden.

Opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) en
de conceptovereenkomst(en) (de conceptovereenkomsten worden verstrekt in de gunningsfase).
Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in november 2021 opdracht verstrekt zodat in november 2021 met de werkzaamheden kan worden gestart. De opdracht zal een initiële looptijd kennen van ca. één jaar.

Bron: Tenderned 20 mei 2021 Perceel 1 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228143 en

Perceel 2 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228141

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *