Concessie opkoopregeling fietsen van het fietsdepot Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Concessie opkoopregeling fietsen van het fietsdepot Amsterdam

Harde fietsen. Foto: © Gemeente Amsterdam

In de te verlenen concessies is sprake van het opkopen van fietsen uit het gemeentelijke fietsendepot waarvan de bewaartermijn is verstreken. Er is geen aanbestedingsverplichting; de gemeente neemt namelijk niets af, maar biedt fietsen aan. Om geen marktpartijen uit te sluiten, is gekozen voor een nationale openbare aanbesteding. U kunt aan onderstaande ramingen van
hoeveelheden en de omschrijving van de staat van de fietsen geen rechten ontlenen. De gemeente onderscheidt de volgende categorieën op basis van de gedragingen waarop de fietsen door de handhaving van straat zijn gehaald:
1. Harde fietsen. De harde fietsen bestaan uit de volgende gedragingen: fietsen die verwijderd zijn omdat ze gevaar of overlast geven en daardoor een onveilige situatie creëren; fietsen die verwijderd worden in verband met evenementen of werkzaamheden; fietsen die te lang of verkeerd in een aanwijsgebied staan (max. 14 dagen stallen); fietsen die te lang in een
gemeentelijke fietsenstalling staan (klein percentage). Harde fietsen zijn over het algemeen in goede tot redelijke staat. Incidenteel zullen er ook fietsen in slechte staat stussen zitten. Circa 10.600 fietsen per jaar komen voor de opkoopregeling in aanmerking. (bron: jaarcijfers 2020).
2. Ongebruikte 6-weken fietsen. Dit zijn fietsen die zijn verwijderd omdat ze langer dan 6 weken binnen de ring van Amsterdam staan. De staat van de fietsen is over het algemeen matig tot redelijk. Incidenteel zitten er ook goede of slechte fietsen bij. Circa 12.000 fietsen per jaar komen voor de opkoopregeling in aanmerking. (bron: jaarcijfers 2020). 

3. Verwaarloosde fietsen. Dit zijn fietsen die zijn verwijderd omdat ze in verwaarloosde staat zijn achtergelaten. De staat van de fietsen is over het algemeen slecht tot matig. Circa 20.000 fietsen per jaar komen voor de opkoopregeling in aanmerking. (bron: jaarcijfers 2020). 

De opdracht bestaat uit 3 percelen voor het selecteren van een opkoper van fietsen voor het Fietsdepot Amsterdam. De Gemeente is van plan om voor deze opdracht een consessieovereenkomst per perceel met één opdrachtnemer af te sluiten. De overeenkomst is voor de duur van twee jaar te af te sluiten met een eenzijdige optie op verlenging van maximaal drie maal één jaar. De overeenkomst gaat in op 14 juli  2021. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van de overeenkomst voort te duren, blijven na afloop van deze overeenkomst bestaan. Tot de verplichtingen behoren in ieder geval – maar niet limitatief – geschillenbeslechting, forumkeuze en toepasselijk recht. 

Bron: Tenderned 20 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228261

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *