Nieuwbouw gemeentehuis De Ronde Venen – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw gemeentehuis De Ronde Venen

Nieuwbouwlocatie Gemeentehuis De Ronde Venen. Foto: Google Streetview

Het huidige gemeentehuis in Mijdrecht voldoet niet langer aan de huidige eisen en is niet toekomstbestendig. De afgelopen jaren zijn binnen de gemeente De Ronde Venen diverse scenario’s verkend om de eigen huisvesting weer toekomstbestendig te
maken. Dit traject heeft op 23 april 2023 geleidt tot een raadsbesluit waarin gekozen wordt om een nieuw gemeentehuis te bouwen aan de ontspanningsweg in Mijdrecht. Dit nieuw te bouwen gemeentehuis zal worden ontworpen en gebouwd om zowel het huidige als toekomstige gebruik van de DRV-gemeente te ondersteunen. Met een totaal bruto vloeroppervlak (BVO) van +/- 5.000 m2 zal het gebouw voldoende ruimte bieden voor zowel de ambtelijke als bestuurlijke organisatie van DRV. Voor de nieuwbouw wordt een traditionele bouworganisatievorm gehanteerd. Het gebouw wordt energieneutraal. Voor aanvullende duurzaamheidsmaatregelen wordt onderzocht wat meegenomen kan worden binnen het budget, waarbij de focus ligt op het thema klimaatadaptatie. De doelstelling met betrekking tot duurzaamheid is vooral zakelijk en functioneel, maar moet daarnaast ook voldoen aan een zekere representativiteit van de gemeente. Binnen de scope van dit project valt ook het ontwerp van de buitenruimte direct grenzend aan het gebouw. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden voor toegang, circulatie, groenvoorzieningen, verlichting en duurzaamheid, in lijn met de architectuur van het gebouw.

De opdracht behelst in hoofdzaak het uitvoeren van de ontwerpwerkzaamheden voor het nieuwe gemeentehuis van de gemeente DRV. Voor uitvoering van het werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. De aanbesteding van het project bestaat uit drie percelen:
1. Perceel 1: Architectuur
2. Perceel 2: Constructie
3. Perceel 3: Installaties + bouwfysica

Met de gegunde partij, zijnde opdrachtnemer, wordt een overeenkomst voor ontwerpwerkzaamheden gesloten. Voor Perceel 1 gaat het om een architectenovereenkomst en voor Perceel 2 en 3 om een adviseursovereenkomst. Een conceptovereenkomst wordt aan de inschrijvers verstrekt tijdens de gunningsfase. De Europese niet-openbare aanbesteding moet per perceel leiden tot de selectie van gegadigden gevolgd door gunning aan en contractvorming met de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 12 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316426

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *