NABB Nationale aanpak gelanceerd voor versnelling Biobased bouwen – Aanbestedingsnieuws

NABB Nationale aanpak gelanceerd voor versnelling Biobased bouwen

Vier ministeries trekken 200 miljoen euro uit voor de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB). Het doel is om het grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te stimuleren. Biobased betekent dat bouwmaterialen zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen. De focus van de Nationale Aanpak ligt op de teelt, verwerking en toepassing van vezelgewassen als vlas, vezelhennep en olifantsgras.

Er wordt ingezet op het bouwen van regionale en landelijke ketens van land tot pand, vraagactivatie, industrieontwikkeling, innovatie, kennis- en leertrajecten en het creëren van goede condities”, aldus Jan Willem van de Groep, programmamanager Building Balance in een persbericht. Building Balance stuurde ook een persbericht uit met het advies om de aanpak te versnellen.  “Door de toekenning van het Groeifonds Toekomstbestendige Leefomgeving komt er aanvullend capaciteit in Fryslân om de biobased ketens aan te jagen”, zo bericht Friesland zelf.

Foto: pixabay.com

Ook wooncorporatiekoepel Aedes schrijft over het subsidieplan.”Op 8 november is de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) gepresenteerd. Concreet betekent dit dat de ministeries BZK, I&W, LNV en EZK € 200 miljoen uittrekken om grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te stimuleren. Building Balance wordt de uitvoeringsorganisatie van dit plan en gaat gericht aan de slag met het opzetten en ondersteunen van ketens. […]  Opdrachtgevers zoals woningcorporaties zijn onderdeel van het plan en kunnen, vanwege hun omvangrijke bouwprojecten, bijdragen aan het vergroten van de vraag naar biobased materialen. ”

Blijkens de website van Building Balance zijn er ketenprojecten over het hele land met uizondering van Noord-Holland. In de keten Zuid Oost Brabant Verbouwt Natuurlijk bijvoorbeeld, werken grote akkerbouwers en enkele loonwerkers samen aan biobased materiaalgebruik. De keten is samen met de Rabobank opgezet. Met succes, want inmiddels zetten Brabantse boeren 160 hectare stro, vlas, vezelhennep en sorghum in om de keten op gang te helpen.

De ambitie is volgens Aedes, om in 2030 minstens 30% van de nieuwbouwwoningen met minimaal 30% biobased materialen te realiseren. Het meest concrete voorbeeld  van Biobased dat we zo snel vonden was van de Takkengroep en BAM, die samenwerken aan me biobased materialen geïsoleerde woningen in Bunnik. Dat was al eens op Nieuwsuur, in de woningen wordt olifantsgras getest als isolatiemateriaal.

https://www.takkenkamp.com/over-ons/nieuws/nieuwsuur-uitzending-biosbased-isoleren?_ga=2.64843372.252644614.1699999986-1248371089.1699999969

 

Zie ook:

https://aedes.nl/verduurzaming/eu-200-miljoen-subsidie-voor-gebruik-biobased-bouwmaterialen

Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB)

https://www.fryslan.frl/fryslan-loopt-voorop-in-nationale-aanpak-biobased-bouwen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *