Vernieuwing gemeentewerf Heelsum – gemeente Renkum – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwing gemeentewerf Heelsum – gemeente Renkum

De huidige huisvesting op de gemeentewerf voldoet niet meer aan de eisen die de gemeente stelt aan een gezonde werkomgeving en de eisen voor een duurzaam gebouw.  De gebouwen zijn in slechte staat en de RI&E heeft tot veel aandachtspunten geleid. Voor de gemeentewerf is daarom een scenariostudie uitgevoerd in 2020. Hierbij zijn de scenario’s deels renovatie/deels nieuwbouw, volledige nieuwbouw op de huidige locatie en naar een mogelijke locatie elders onderzocht.
De afgelopen periode is opnieuw naar het programma van ruimten gekeken dat op onderdelen is geactualiseerd. Op basis van dit herijkt programma van ruimten is vervolgens een inpassingsstudie gemaakt voor een tweetal scenario’s op de huidige locatie. De gemeenteraad van Renkum heeft in maart 2023 unaniem besloten om te komen tot volledige nieuwbouw van de gemeentewerf op de huidige locatie. Voor de verdere planuitwerking tot aanbesteding bouw (uitvoering) is een voorbereidingskrediet verstrekt. De gemeenteraad wordt gevraagd op basis van een uitgewerkt definitief ontwerp een
definitief krediet af te geven. Indicatie voor het totale vloeroppervlak gebouw is circa 2.600 m² BVO inclusief onverwarmde
opslagruimten en stallingen en circa 2.000 m² terrein inclusief buitenbergingen. Het totale ruimteprogramma met logistiek model (ruimterelatieschema) wordt als onderdeel van het Programma van Eisen op dit moment in detail uitgewerkt en wordt mogelijk nog aangepast. Deze documenten worden als onderdeel van de vertrouwelijke aanbestedingsdocumenten bij het
gunningsdocument ter beschikking gesteld. Tevens vind op basis van dit programma een locatieanalyse plaats om vast te stellen welke locatie het best passend is.  Het doel en gewenst resultaat is: een nieuwe, duurzame (zowel energetisch als functioneel) en doelmatige gemeentewerf waar medewerkers op een veilige en gezonde manier kunnen werken
om een zo optimaal mogelijke bijdrage te leveren aan de dienstverlening van de gemeente Renkum. Voor deze opgave zoekt gemeente Renkum door middel van deze aanbesteding een integraal ontwerpteam met daarin de volgende ontwerp- en adviesdisciplines:
– Architectuur;
– Installatietechniek;
– Constructies.
Separaat worden de adviseur bouwfysica en brandveiligheid en de civieltechnisch adviseur geselecteerd en het ontwerpteam wordt gevraagd hierover de coördinatie te voeren.

De gemeente Renkum zoekt voor dit project een ervaren, kundig en integraal ontwerpteam (architect, constructeur en installatie adviseur werktuigbouw en elektrotechniek) die voor dit project het gehele ontwerpproces uitvoert:
De opdracht van het integrale ontwerpteam omvat het ontwerpen van de gemeentewerf op basis van het door de gemeente aan te leveren Programma van Eisen. In hoofdlijnen omvatten de werkzaamheden voor het gebouw:
1. Het maken van een SO planconcept op basis van de aanbestedingsdocumenten (inschrijving aanbesteding);
2. Het maken een Voorontwerp (VO) op basis van het PvE;
3. Het maken van een Definitief ontwerp (DO) op basis van het VO;
4. Het maken van een Technisch ontwerp (TO) op basis van het DO;
5. Het ondersteunen van de aanbesteding van het contract van de marktpartij(en) o.b.v. TO, prijs en contractvorming (PC);
6. Het maken van een Uitvoeringsgereed ontwerp (UO) op basis van het Technisch ontwerp (TO);
7. Het controleren van de productie tekeningen uitvoerende partijen;
8. Esthetische begeleiding en controle tijdens en van de uitvoering en realisatie.

Op basis van ontwikkelingen in de markt kan er besloten worden tot het eerder betrekken van de uitvoerende partijen bij het proces, in een zogenaamd bouwteam. In dat geval kan het zijn dat punt 6 de verantwoordelijkheid wordt van de aannemer en het integrale ontwerpteam in deze fase een controlerende rol heeft. Deze aanbesteding wordt uitgevoerd als een Europese niet-openbare procedure en bestaat uit twee fasen. Voor de gunning in de tweede fase van de beoogde Opdracht hanteert de AD als gunningscriterium
“beste prijs-kwaliteitverhouding” (beste PKV). Inschrijvingen worden beoordeeld op kwalitatieve en prijstechnische criteria.

Bron: Tenderned zondag 12 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316433

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *