Nieuwbouw Axia College Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Axia College Amersfoort

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

VO Axia College. Impressie: © Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Het Axia College van Onderwijsgroep Amersfoort is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 4) met een breed onderwijsaanbod: vmbo b/k, mavo, havo en vwo (onderbouw). Het is een unieke school met een regionale functie. De school is momenteel gehuisvest op drie verschillende locaties in Amersfoort. De nieuwbouwopgave is om het onderwijs samen te voegen op één nieuwe locatie in Vathorst Amersfoort. De Stichting Onderwijsgroep Amersfoort is de aanbestedende dienst.

De opdracht binnen deze aanbesteding is het binnen de uitgangspunten en kaders verder uitwerken, realiseren, onderhouden en verzorgen van een energievolumegarantie voor het project Axia College (VSO) te Amersfoort, bestaande uit nieuwbouw groot ca. 6.767 m2 BVO. De budgetten voor de onderhoudskosten en de energievolume(s)garantie volgen in de volgende fase.
Een integraal ontwerpteam onder leiding van SVP | Architectuur en Stedenbouw te Amersfoort heeft een voorontwerp (VO)+ van terrein, gevel, dak, ruimten, constructie en installatieconcept opgesteld. Op basis van het VO+ is door de aanbestedende dienst een omgevingsvergunning aangevraagd.

De aanbestedende dienst is op zoek naar een opdrachtnemer, die in staat is om het voorontwerp verder te ontwikkelen etc
De werken bestaan daarmee uit:
• Verder uitwerken van het parkeren, terrein, gebouw(en);
• Het creëren van een veilige (bouwplaats) situatie;
• Uitvoeren bouwkundige werkzaamheden;
• Uitvoeren elektrotechnische werkzaamheden;
• Uitvoeren werktuigbouwkundige werkzaamheden;
• Uitvoeren civiel-technische en terreinwerkzaamheden;
• Uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. vaste inrichting (vast timmerwerk,’etc.);
• Het onderhouden van het werk gedurende vijf jaar, optioneel kan deze periode verlengd worden met tweemaal vijf jaar;
• Het garanderen van energievolumes c.q. –kosten t.b.v. de gebouw gebonden energie gedurende vijf jaar, optioneel kan deze periode verlengd worden met tweemaal vijf jaar.

Kaders en proces waarbinnen dit moet worden bereikt
• Ingebruikname uiterlijk op 12 juni 2025;
• Veiligheid leerlingen en medewerkers tijdens de werkzaamheden;
• Binnen financiële kaders;
• Binnen stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente Amersfoort (o.a. bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan);
• Binnen voorwaarden van de omgevingsvergunning activiteit bouwen;
• Onderhoudsarm en materialisatie met hoogwaardige esthetische kwaliteit;
• Een gebouw waarbij rekening is gehouden met circulariteit en natuurinclusief bouwen
• Een lowtech gebouw, waarbij technische installatie oplossingen zo veel mogelijk voorkomen dienen te worden;
• Energie: aantoonbare toepassing van de Trias Energetica;
• Materialen/afval: aantoonbare toepassing van de Trias Ecologica

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen, een aanmeldingsfase en een inschrijvings-of gunningsfase.

Bron: Tenderned zondag 12 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291250

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *