NAi pleit voor architectuurcriterium – Aanbestedingsnieuws

NAi pleit voor architectuurcriterium

Is er nog plaats voor een Nederlands Architectuurinstituut, vroeg de Tweede Kamer aan Ole Bouwman, gisteren ontving de Tweede Kamer een antwoord op Chinees Design Society briefpapier. En dat ging ook een beetje in op aanbestedingen. De heer Bouwman denkt van wel.

De heer Bouwman gaat eerst in op de vraag naar de rol van de architect, volgens hem ligt de teloorgang van ideologiëen en grote politieke versnippering en de opmars van marktdenken en ten derde de voortschrijdende digitalisering. De Tweede Kamer is zelf onderwerp van deze politieke fragmentatie en kan daarom weinig doen aan historische tendensen, tenzij er een list zou worden bedacht zoals de NAi en nieuwe nationale voorbeeldprojecten.

Een van de redenen waarom architecten niet meer de machtsmiddelen hebben om ruimtelijke constellaties te realiseren, is volgens hem als aanbestedingen procedureel worden dichtgetimmerd.

Zo wordt de architectuur de marge ontnomen creatieve risico’s te nemen en dus de kans blij te verrassen.

Daar kan de Tweede Kamer dan zichzelf opstellen als wetgever en de rol van de architect zo versterken

De huidige Rijksbouwmeester heeft daartoe een aantal ideeën gelanceerd die interessante aanknopingspunten bieden. Aanbestedingsregels, toezicht op kwaliteitshandhaving, licenties, vergunningstelsels, bouwbesluiten en zo meer, kunnen alle worden getoetst aan het architectuurcriterium. U heeft daartoe de middelen in handen. Maar wellicht zou u die Rijksbouwmeester zelf weer in ere kunnen herstellen en de middelen geven om meer te zijn dan de bouwconsultant die hij of zij de laatste jaren geworden is.

Voor wat betreft de vraag of er opnieuw een instelling kan komen die de architectuur een stem geeft, antwoordt Bouwman dat die plek er al is (in de vorm van het NAi, red. AN) en nog steeds.

Destijds staatssecretaris Halbe Zijlstra noemde in 2012 als uitgangspunt

“Uitgangspunt is dat de kracht en de sterke merken van de instellingen behouden blijven, net als de zichtbaarheid van de afzonderlijke disciplines architectuur, vormgeving en nieuwe media.”

Daarover zegt Bouwman:

“Uitgangspunt is dat de kracht en de sterke merken van de instellingen behouden blijven, net als de zichtbaarheid van de afzonderlijke disciplines architectuur, vormgeving en nieuwe media.”

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D33013&did=2015D33013

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *