Marktconsultatie bemoeizorg gemeente Lansingerland – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie bemoeizorg gemeente Lansingerland

Foto: pixabay.com

Binnen de gemeente Lansingerland loopt de huidige overeenkomst bemoeizorg op afzienbare termijn af. Ter voorbereiding op een inkoopprocedure wordt voorliggende marktconsultatie uitgevoerd.
Lansingerlandgebruikt  de input uit deze marktconsultatie om onze opdracht voor de dienst bemoeizorg verder vorm te geven. Om het gelijkheidsbeginsel te waarborgen hanteren wij een openbare marktconsultatie.

In de gemeente zijn er mensen die een niet gestelde hulpvraag hebben en die eventueel aangeboden hulp en zorg mijden omdat ze niet kunnen of willen gebruik maken van de reguliere hulpverlening. Doordat zorg gemeden wordt stapelt problematiek zich vaak op verergert de situatie. Wanneer alle mogelijkheden in het vrijwillige kader zijn uitgeput zetten we bemoeizorg in. Vaak hebben deze inwoners (cliënten) te maken met (langdurige) verslaving en/of psychiatrische problemen. Het doel is om deze mensen te motiveren hulp en zorg die voorhanden is te accepteren. Het is van belang dat de hulpverlener investeert in het contact en daarmee een relatie opbouwt en aansluit bij de leefwereld van de cliënt. Indien niet anders kan en de situatie daartoe leidend is moet gedwongen zorg ingezet worden. En in crisissituaties schakelt de opdrachtnemer de crisisdienst in. Gezien de problematiek van deze betreffende doelgroep die vaak complex en niet planbaar is, is het nodig dat de opdrachtnemer ook buiten kantoortijden bemoeizorg kan leveren. Er vindt met regelmaat afstemming plaats tussen opdrachtnemer en gemeente om de voortgang te bespreken. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de gemeente gemiddeld per jaar 1.800 uur aan bemoeizorg inzet.  Afgelopen jaren heeft de gemeente  zo’n 2-3 cliënten per jaar gehad voor wie bemoeizorg in is gezet. De hulp omvat de volgende taken:
 Situatie en problematiek van de cliënt in kaart brengen
 Investeren in contact en relatie
 Aansluiten bij woon- en leefwereld
 Toeleiden naar reguliere zorg
 Prioriteren van problemen en urgente zaken zo snel mogelijk aanpakken
 Schakelen met schuldhulpverlening en geldzaken op orde brengen.
 cliënt zoveel mogelijk activeren e.e.a. op te pakken, bijv. pyjama kopen
 Bieden van praktische ondersteuning

U werkt met één, vast contactpersoon voor consulenten. En één vaste vervanger. Consulenten maken geen gebruik van algemene telefoonnummers of e-mails, callcenters of vergelijkbare diensten.
U werkt voor cliënten met maximaal drie vaste begeleiders. De opdrachtnemer heeft zowel mannelijke als vrouwelijke hulpverleners in dienst die ingezet kunnen worden.

Geïnteresseerde partijen worden van harte uitgenodigd voor deelname aan deze schriftelijke marktconsultatie. Na afronding van de marktconsultatie kan de gemeente het wenselijk vinden nog nadere informatie te verzamelen. Hierbij kunt u denken aan een-op-een gesprekken met geïnteresseerden of een (tweede) inhoudelijke marktconsultatie in voorbereiding van de eventuele aanbesteding. Hiervan wordt u via TenderNed op de hoogte gehouden.

Bron: Tenderned dinsdag 5 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/309048

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 september 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *