Faunapassage brug Obbicht – Aanbestedingsnieuws

Faunapassage brug Obbicht

Foto: Google Streetview

C.V. Projectbureau Grensmaas is met De Staat der Nederlanden en de provincie Limburg overeengekomen werkzaamheden t.b.v een faunavoorziening met bijkomende werkzaamheden, bij de brug over het Julianakanaal bij Obbicht, openbaar aan te besteden. Langs de bestaande stalen brug tussen Graetheide en Obbicht wordt een faunapassage gerealiseerd. De
faunapassage wordt aan de huidige brug bevestigd. Tevens dient de huidige onder de brug hangende inspectiewagen te worden aangepast, hersteld/ gerestaureerd.
Het werk is opgedeeld in twee percelen:
1. Faunapassage. Realisatie faunapassage aan noordzijde brug, inclusief bijkomende werkzaamheden;
2. Inspectiewagen. Aanpassen en restaureren inspectiewagen en rails, inclusief bijkomende werkzaamheden;
De inschrijver dient in te schrijven op beide percelen. Het is niet toegestaan slechts op één perceel in te schrijven.
De voertaal zal Nederlands zijn.

De beoogde startdatum van de werkzaamheden is 1 maart 2024. De daadwerkelijke startdatum is afhankelijk van het ontvangen van het ontwerpbesluit Wabo. Conform de daarvoor geldende procedure wordt ditverwacht in maart 2024, maar wellicht kan dit eerder verkregen worden. Een latere startdatum zal niet tot een wijziging van de inschrijving (en dus de aangeboden prijs) leiden. Het werk dient uiterlijk opgeleverd te worden op 25 oktober 2024, waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald.
De onderhoudstermijn bedraagt vierentwintig maanden voor de onderdelen in perceel 2 (inspectiewagen) en twaalf maanden voor de overige onderdelen van het werk. Gezien de aard van de aanbesteding betreft het een nationale aanbesteding, waarbij de openbare procedure wordt gevolgd. De Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) zal gekozen worden op basis van het criterium de laagste prijs.

Bron: Tenderned dinsdag 14 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316769

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 15 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *