Mobiele abonnementen en internetverbindingen Staatsbosbeheer – Aanbestedingsnieuws

Mobiele abonnementen en internetverbindingen Staatsbosbeheer

De opdracht in deze aanbesteding van Staatsbosbeheer is onderverdeeld in twee percelen.
Perceel 1 Mobiele abonnementen
Perceel 2: Internetverbindingen
De geraamde omvang voor Perceel 1 gedurende de initiële contractperiode van drie jaar is €520.000,-
De geraamde omvang voor perceel 2 gedurende de initiële contractperiode van drie jaar is €600.000,-.

De huidige overeenkomst voor mobiele abonnementen eindigt op 24 januari 2024. Na einde contract is er een twaalf maanden periode voor transitie. De huidige overeenkomst voor internetbindingen eindigt op 10 juni 2024. Na einde contract is er een twaalf maanden periode voor transitie. Het netwerk, dat gebaseerd is op IP-VPN technologie, is verouderd waardoor er een transformatie naar hedendaagse SD-WAN technologie moet plaatsvinden. SD-WAN maakt gebruik van internetverbindingen.
De opdracht omvat:
a) Het leveren van 1.960 mobiele abonnementen (perceel 1)waarvan 1.550 voor smartphones en 410 voor laptop en tablets.
b) Het leveren van  internetverbindingen (perceel 2)voor ruim 80 locaties van Staatsbosbeheer.

Het één en ander zoals omschreven in het Programma van Eisen.
Bij de levering van mobiele abonnementen is voor de aanbestedende dienst belangrijk dat de overgang van de huidige mobiele abonnementen soepel overgaat in de nieuwe situatie. De inschrijver heeft een ontzorgende, signalerende en faciliterende rol en stemt zijn planning af met de aanbestedende dienst. In de planning gaat de implementatie van de indoornetwerkdekking in Amersfoort voor aan de portering van de mobiele abonnementen.
Bij de levering van internetverbindingen is het voor de aanbestedende dienst belangrijk dat de overgang van de huidige netwerkverbinding soepel overgaat in de nieuwe situatie. Eveneens dient de overgang van IP-VPN soepel over te gaan in SD-WAN. De inschrijver heeft ook hier een ontzorgende, signalerende en faciliterende rol en stemt zijn planning af op deze implementaties. Bij de uitvoering van de implementatie worden onderbrekingen van diensten tot een minimum beperkt.

In aanvulling op de hier gegeven korte omschrijving van de opdracht, staan de voor deze opdracht relevante (uitvoerings)voorwaarden beschreven in het Programma van Eisen dat is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. Het gestelde in de inschrijving mag niet conflicteren met het gestelde in de aanbestedingsdocumenten. Bij constatering van een dergelijke tegenspraak, wordt de inschrijving terzijde gelegd. De Inschrijver mag op beide percelen inschrijven. Voor beide
percelen geldt dat de opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

De afspraken tussen Staatsbosbeheer en de opdrachtnemer wordt per perceel in een overeenkomst met één opdrachtnemer afgesloten.
Perceel 1: Mobiele abonnementen heeft een initiële looptijd tot 1 april 2027 met drie optionele verlengingen van maximaal vierentwintig maanden met aansluitend een transitie verlenging van zes maanden. Tijdens de transitie verlenging kunnen abonnementen worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
Perceel 2: Internetverbindingen heeft een initiële looptijd tot 1 juli 2027 met drie optionele verlengingen van maximaal vierentwintig  maanden met aansluitend een transitie verlenging van twaalf maanden. Tijdens de transitie verlenging kan per verbinding worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.

Bron: Tenderned woensdag 8 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316088

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 9 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *