Concessie A0-reclamedisplays Apeldoorn – Aanbestedingsnieuws

Concessie A0-reclamedisplays Apeldoorn

Foto: Google Streetview

In de gemeente Apeldoorn staan 350 reclamedisplays. 300 reclamedisplays zijn voor exploitatie en 50 exclusieve reclamedisplays voor theater Orpheus (huidige situatie).  De aanbestedende dienst wenst een opdrachtnemer te contracteren voor het leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van deze 350 reclamedisplays (inclusief stoppers). In ruil voor deze
investering mag de opdrachtnemer reclame van het formaat A0 in de 300 reclamedisplays exploiteren. De 50 exclusieve reclamedisplays zijn bestemd voor Orpheus, eventueel Gigant en/of CODA. Hiervoor mag de opdrachtnemer geen reclame exploiteren, maar dient hij wel de aangeleverde reclames te beplakken/wisselen/onderhouden. Tevens dient de opdrachtnemer het onderhoud van de vrije plakzuilen te verzorgen.

De looptijd van de af te sluiten overeenkomst is acht jaar, na de initiële looptijd kan door de opdrachtgever gebruik gemaakt worden van één optionele verlenging van vier jaar. De startdatum van de overeenkomst is maandag 1 april 2024. De maximale einddatum, inclusief optionele verlenging, is dinsdag 1 april 2036. Motivatie voor de gekozen looptijd is: de waarborging van de uitgevraagde dienstverlening. Het realiseren van nieuwbouwlocaties en het aanpassen van wegen kan leiden tot een wijziging of
uitbreiding van de opdracht (met uiterlijk de aantallen zoals hieronder genoemd), in dat geval wordt de overeenkomst met de geselecteerde marktpartij aangepast zonder dat hiervoor opnieuw aanbesteed moet worden. Het basisaantal bij de start van de overeenkomst is 300 reclamedisplays voor exploitatie en 50 exclusieve reclamedisplays voor Orpheus, Gigant en/of CODA. Het aantal reclamedisplays voor exploitatie kan in nadere afstemming met opdrachtgever met maximaal dertig  stuks worden
uitgebreid.

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd als een Nationaal openbare procedure.

Bron: Tenderned woensdag 8 november 2023  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316137

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 9 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *