Medische verbruiks- en gebruiksartikelen Dienst Gezondheid & Jeugd – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Medische verbruiks- en gebruiksartikelen Dienst Gezondheid & Jeugd

Foto: Google Streetview

De Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ verzorgt namens tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering van diverse taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, leerplicht en voortijdig schoolverlaten. De dienst is ook verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg. De Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid is van plan om de levering van medische artikelen te laten verzorgen door drie tot maximaal vijf huisleveranciers.  De ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst is medio november 2021.

De opdracht behelst het leveren van medische artikelen conform de offerteaanvraag en/of bestelling van de aanbestedende Dienst. De aanbestedende Dienst beoogt een overeenkomst te sluiten voor de periode van 4 jaar ( twee jaar en twee optiejaren met maximaal 5 leveranciers (huisleveranciers) die middels offerteaanvragen worden gevraagd een aanbod te doen voor de levering van medische artikelen. De offerteaanvragen worden naast het voldoen aan de minimumeisen beoordeeld op basis van prijs en levertijd. De geschatte opdrachtwaarde bedraagt maximaal €1.000.000,- ex btw. Aan dit bedrag kunnen geen rechten worden ontleend.

Het doel van de aanbesteding is om op een rechtmatige wijze marktpartijen te contracteren als huisleverancier die in staat zijn kwalitatief hoogwaardige medische artikelen te leveren. Per offerteaanvraag worden de gecontracteerde partijen (huisleveranciers) gevraagd een aanbieding te doen. Beoogd wordt om beschikbaarheid en leveringssnelheid tegen gunstige prijzen veilig te stellen zodat de operationele processen ongehinderd doorgang kunnen vinden. Dit vat de aanbestedende Dienst onder de begrippen leverzekerheid en leverbetrouwbaarheid. Duurzaam (circulair) inkopen is een belangrijke doelstelling van de aanbestedende Dienst. Aanbesteder hecht veel waarde aan de milieudimensie en aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Behalve dat dit eisen stelt aan de artikelen zelf zoals opgenomen in het Programma van Eisen, impliceert dit ook eisen aan het proces en aan het verantwoord afvoeren van niet meer bruikbare materialen. De inschrijver dient bij het opstellen van de inschrijving met deze doelstelling rekening te houden. Binnen deze aanbesteding kunnen inschrijvers punten scoren op
o.a. de visie en getroffen maatregelen bij inschrijver ten aanzien van de circulaire economie.

 

Bron: Tenderned zondag 1 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234952

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *