Toegangsbeveiliging Wetterskip Fryslân – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Toegangsbeveiliging Wetterskip Fryslân

In de huidige situatie zijn de locaties van Wetterskip Fryslân op verschillende manieren beveiligd en toegankelijk gedeeltelijk met fysieke sleutels en voor de Waterzuiveringen en het Hoofdkantoor een paslezersysteem. Opdrachtgever heeft de ambitie om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO merkt het gebruik en beheer van fysieke sleutels aan
als een risico voor locaties waar telemetrie aanwezig is. Daarnaast is de software van het huidige toegangssysteem van het hoofdkantoor en de waterzuiveringen (30) verouderd en betreft het paslezersysteem van de s 2000 (honeywell) en is destijds geleverd door Xtralis. De bekabeling hiervan is mogelijk (deels) opnieuw te gebruiken. Het onderhoudscontract aan het huidige systeem is bijna afgelopen. Voor de nieuwe situatie dient hiervoor een offerte te worden gedaan welke aansluitend is op de aanbieding van het nieuwe systeem

De aanbestede opdracht omvat het leveren, installeren, ontwikkelen, onderhouden , in bedrijf stellen en bedrijfsklaar opleveren van:
• Hang- en sluitwerk,
• On-/ offline cilinders,
• Bekabelde en draadloze toegangscontrole,
• Interfaces naar de IT backoffice,
• Hard- en software,
• Bouwkundig aanpassen van deuren.
De huidige kosten aan het onderhoud van het paslezersysteem van het hoofdkantoor en de waterzuiveringen bedragen jaarlijks €20.000,-. Het nieuwe onderhoudscontract dient mee te groeien met de uitbreiding van het nieuwe toegangscontrole systeem. In het jaar 2021 is de nadrukkelijke wens van de opdrachtgever om plusminus 1200 (riool-) gemalen te voorzien van nieuwe
elektronische sloten. Daarnaast dienen in de laatste maanden van 2021 de paslezers van het hoofdkantoor te worden vervangen. Budget is hier voor beschikbaar is. De waterzuiveringen zullen dan later volgen.

Het doel is te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer voor de levering van de software en hardware voor een integraal toegangsbeveiligingssysteem voor de assets van Wetterskip Fryslân, conform de eisen en wensen van de opdrachtgever.
Daartoe wordt, gelet op de aard van de opdracht, een openbare Europese aanbestedingsprocedure gevolgd. Bij deze procedure kunnen belangstellenden inschrijven naar aanleiding van de publicatie van de opdracht op TenderNed en door het Bureau voor Officiële Publicaties EG, TED. Opdrachtgever maakt rechtstreeks uit deze inschrijvingen, op grond van objectieve
geschiktheidseisen en gunningscriteria de keuze aan wie de opdracht wordt gegund. Er wordt gegund op basis van de beste prijs- kwaliteitsverhouding.

De af te sluiten overeenkomst heeft als ingangsdatum 1 november 2021. De gewenste looptijd is twee jaar met een optie tot verlenging, onder dezelfde condities en voorwaarden, van maximaal drie maal twee jaar.
Indien de verlengingsoptie door opdrachtgever wordt uitgeoefend, eindigt deze overeenkomst op 31 oktober 2029. Daarbij is het aan opdrachtgever om te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de optie tot verlenging.
Motivatie looptijd:

  • Uniformiteit in de bedrijfsvoering voor een lange termijn.
  • De opdrachtgever wil de toegangsbeveiliging naar een hoger niveau brengen door het contracteren van een opdrachtnemer voor een lange termijn.
  • Het betreft een alles omvattend, schaalbaar en volledig technisch geïntegreerd Elektronisch Toegangscontrole Systeem welke impact heeft op de gehele organisatie van de opdrachtgever.

Bron: Tenderned zondag 1 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234921

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *