Marktconsultatie schoonmaak dienstverlening – Stg. Yuverta – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie schoonmaak dienstverlening – Stg. Yuverta

Illustratie: pixabay.com

Yuverta is voortgekomen uit de fusie van CITAVERDE College, Helicon Opleidingen en Stichting Wellant. De bestuurlijke (juridische) fusie is sinds 1 januari 2021 een feit. De instellingsfusie heeft per 1 augustus 2021 plaatsgevonden.De instelling is ingebed in traditionele land- en tuinbouw productiegebieden omgeven door de grootste steden van Nederland; Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Nijmegen, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Arnhem en Parkstad. In het verzorgingsgebied van de instelling bevinden zich de belangrijkste greenports van Nederland. Het opleidingsportfolio kent zowel een lichtgroene/blauwe invulling (water, food, natuur en milieu) die is gericht op de stedelijke omgeving als een meer donkergroene die gericht is op agroproductie (melkveehouderij, varkenshouderij, teelt).  Yuverta heeft 53 verschillende locaties waarvan het grootste gedeelte onderwijslocaties zijn en een klein aantal kantoorpanden. Op dit moment heeft Yuverta vijf verschillende leveranciers voor de schoonmaak dienstverlening, één leverancier voor de glasbewassing (deel van de locaties zit ondergebracht bij de schoonmaak leverancier) en drie leveranciers voor de sanitaire voorzieningen.

Het doel van deze marktconsultatie is, voorafgaand aan de voorgenomen aanbesteding, zicht te krijgen op de markt en de mogelijkheden. Yuverta wil zoveel mogelijk marktpartijen bereiken, interesseren en stimuleren tot meedenken. De verkregen inzichten kan Yuverta – daar waar relevant – gebruiken in de voorbereiding op de aanbesteding en de documenten.
Óf de aanbestedende dienst daadwerkelijk overgaat tot een (Europese) aanbesteding en zo ja, op welke manier of in welke vorm de aanbestedende dienst dit doet, is nog niet bekend. Dat laten we onder andere afhangen van de reacties en antwoorden op deze marktconsultatie.

Ook beoogt de aanbestedende dienst met deze marktconsultatie een goed beeld te krijgen van de mate van interesse en de mogelijkheden en onmogelijkheden in de markt en de dienstverlening. Zo komt aanbestedende dienst tot een  haalbaarheidsinschatting en randvoorwaarden van een eventuele opdracht.  Yuverta is van plan om een aanbesteding te starten voor schoonmaak en evt. de aanverwante producten/diensten. Onder de mogelijke scope van de voorgenomen aanbesteding vallen onder andere (maar niet gelimiteerd tot) de volgende diensten en producten:
1. Schoonmaak incl. periodieke werkzaamheden en vloeronderhoud;
2. Glasbewassing;
3. Sanitaire voorzieningen.

Yuverta heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van een open marktconsultatie die schriftelijk via een vragenlijst plaatsvindt. De beantwoording van de vragenlijst en alle overige informatie kan deelnemer uploaden in Tenderned. De deelnemer wordt gevraagd de antwoorden op de vragenlijst in te vullen. Naar aanleiding van de ontvangen reacties uit de marktconsultatie maakt Yuverta een selectie uit de aanmeldingen om deze partijen uit te nodigen voor een verdiepingsgesprek (maximaal drie partijen). Partijen ontvangen in dat geval een uitnodiging voor het voeren van het verdiepingsgesprek. Partijen die niet geïnteresseerd zijn in een verdiepingsgesprek kunnen dit op hun vragenlijst aangegeven.

Bron: Tenderned dinsdag 20 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/283318

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *