Marktconsultatie incidentenbestrijding en crisisbeheer Amsterdam-Amstelland – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie incidentenbestrijding en crisisbeheer Amsterdam-Amstelland

Foto: © Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) heeft het voornemen om een informatieplatform t.b.v. incidentenbestrijding en crisisbeheersing aan te besteden.  De scope van de opdracht in de voorgenomen aanbesteding betreft onder andere de volgende producten/diensten:
Het werkend opleveren en technisch onderhouden van een repressief (integraal) informatiesysteem inclusief navigatiesysteem. Ook wel genoemd: Integraal incidentenbestrijding- en crisisbeheer informatieplatform (ICI). Inherente onderdelen van de aangeboden integrale oplossing dienen te zijn;

Een incidentviewer waarin de repressieve informatie gevisualiseerd is. Dit in combinatie met en integraal en door de opdrachtgever zelf in te richten en aan te vullen beheergedeelte. Een eigen ontwikkelde voertuignavigatie welke gekoppeld is aan het incidentbestrijding- en crisisbeheer informatieplatform (ICI). Een module DCU waarbij er een koppeling met het GMS mogelijk is. Verdere inherente onderdelen zijn een trainingsmodule, incidentenviewer en incidentregistratie. Deze marktconsultatie is bedoeld om de mogelijkheden in de markt te verkennen in aanloop naar de aanbestedingsprocedure. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wil graag geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen horen hoe uw bedrijf een bijdrage kan leveren aan deze dienstverlening/ de levering van de producten.

De inrichting van het repressieve informatiesysteem binnen Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is al gedigitaliseerd. De Veiligheidsregio heeft niet lang geleden de overstap gemaakt naar een moderne oplossing voor haar voertuigen. Dit betekent dat door middel van  een applicatie voor operationele informatievoorziening de aan het incident gekoppelde eenheden inzicht krijgen in de incidentinformatie en incidentlocatie. Ook worden beschikbare planvormingsproducten getoond die
door middel van diverse kaartlagen zichtbaar zijn binnen deze applicatie. Het is mogelijk dat de gebruiker hier zelf voorkeuren in kan toepassen. Alle applicaties worden beheerd door de regio zelf, deze heeft hiervoor zelf functioneel beheerders aangesteld. Autorisaties, profielen en o.a. updates worden vanuit een beheersysteem. Deze oplossing is schaalbaar en wordt breed ingezet bij de repressieve dienst. Alle posities van voertuigen zijn zichtbaar aan de hand van de locatie van de iPad, hiervoor hebben zijn geen externe antennes of andere randapparatuur nodig.

VrAA heeft de wens om de markt te consulteren t.a.v. een informatieplatform t.b.v. incidentenbestrijding en crisisbeheersing. Dit informatieplatform moet omvatten:
− Applicatie + backend benodigd voor het visualiseren van de repressieve informatie.
− Een werkende DCU functionaliteit/add-on.
− Oefenmodule waarbij geoefend kan worden met oefenincidenten.
− Een module ten behoeve van de voertuignavigatie.
VrAA beoogt met de voorgenomen aanbesteding één overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor de duur van minimaal vier jaar voor het leveren van eerdergenoemde producten/diensten, afhankelijk van de mogelijkheden die er binnen de markt zijn.

Enerzijds, wenst de VrAA de vragen ten aanzien van de uitgangspunten graag schriftelijk beantwoord te krijgen. Anderzijds, wenst de VrAA ook per eis uit de PvE  een reactie te ontvangen over het mogelijkheden van de marktpartij(en) om aan de eisen te voldoen. NB: Alle partijen hebben hetzelfde vragenformat ontvangen in het kader van deze marktconsultatie.
Het kan dus zijn dat een vraag voor u niet van toepassing is. In dat geval kunt u dat als antwoord opgeven. Eventuele verdiepende (online) gesprekken zijn gepland gehouden te worden eind december 2023 en januari 2024, uiteraard in overleg met de marktpartijen.

Bron: Tenderned dinsdag 14 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316622

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 15 november 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *