Marktconsultatie gevelrenovatie/verduurzaming huisvesting NPO en NOS – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie gevelrenovatie/verduurzaming huisvesting NPO en NOS

Foto’s: © NPO NPS

De NPO en de NOS overwegen in de toekomst de gevel van hun huisvesting aan de Bart de Graaffweg en het Journaalplein te Hilversum te renoveren en te verduurzamen. Deze marktconsultatie richt zich op het verkrijgen van inzicht in mogelijke technische en architectonische oplossingen ten aanzien van de potentiële renovatie en verduurzaming van de gevels van de huisvesting van de NOS en NPO. De huisvesting van de NPO/NOS bestaat uit twee aaneengeschakelde gebouwen van in totaal ca. 40.000 m2 en een geveloppervlak van ca. 13.500 m2. Hoewel aan de binnenzijde van het gebouw een duidelijke knip ligt tussen de ruimtes van de NOS en de NPO, toont het gebouw zich aan de buitenzijde als één volume. Het ronde volume van de NPO aan de westzijde (Peperbus genaamd) valt buiten de scope.

De bestaande natuursteen gevel (travertin) van het gebouw is op plaatsen sterk vervuild en er is nog geen duurzame manier gevonden om deze te reinigen. De opties die daarvoor zijn overwogen zijn reinigen met behulp van een reinigingsmiddel speciaal voor deze toepassing en daarna voorzien van een beschermende en conserverende coating of voorzichtig stralen met fijn zand en vervolgens hydrofoberen. Maar omdat het materiaaloppervlak zo poreus is, is er weinig vertrouwen dat deze
behandelingen langdurig effectief zijn. De gevel, de kozijnen en het dubbelglas zijn meer dan veertig jaar oud. De gevel voldoet daardoor niet aan de hedendaagse (duurzaamheids)eisen. De NPO/NOS overwegen in 2025 het groot onderhoud en de
verduurzaming van de gevel op te starten. Mogelijk biedt een dergelijk project ook ruimte om een andere geveluitstraling te realiseren.

De doelstelling van deze marktconsultatie is om de markt te consulteren over de mogelijkheden waarop invulling kan worden gegeven aan renovatie en verduurzaming van de gevel. Dit teneinde een goed geïnformeerd besluit te nemen over het te kiezen gevelrenovatieconcept, zowel ten aanzien van de technische oplosbaarheid als geveluitstraling. Dit alvorens een eventueel vervolgtraject zal wordt gestart: de definitiefase van dit project.
De ontvangen informatie zal, indien opportuun, gebruikt worden om in de definitiefase de opdracht richting het toekomstig betrokken ontwerpteam vorm te geven. Na afronding van de marktconsultatie zal de NPO een verslag van de marktconsultatie publiceren. Dit verslag is geanonimiseerd en bevat een weergave van de verkregen informatie en inzichten
op hoofdlijnen. Indien u wenst dat bepaalde informatie, zoals concurrentiegevoelige of geheime bedrijfsgegevens níet geanonimiseerd bekend wordt gesteld, dient u dat expliciet te vermelden bij de betreffende informatie.

Zo te zien in het consultatiedocument dit een uitsluitend schriftelijke consultatie. Uit het achttal vragen blijkt echter dat er ook een mondeling gedeelte kan zijn, immers vraag acht luidt: Bent u bereid uw antwoorden toe te lichten in een individueel gesprek?

Bron: Tenderned dinsdag 7 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316033

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 8 november 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *