Marktconsultatie analysetool VRI data Limburg – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie analysetool VRI data Limburg

Foto: Pixabay.com (bewerkt)

De wegbeheerders in Limburg willen mogelijk een nieuw softwareproduct voor de analyse van de data van verkeerslichten gaan aanbesteden. De gemeente Maastricht wil (namens alle wegbeheerders in Limburg) door middel van een marktconsultatie
een goed beeld krijgen van de (on)mogelijkheden in de markt. Graag willen wij een beeld krijgen hoeveel en welke partijen dergelijke tooling leveren en vooral ook welke functionaliteiten geboden worden. Deze informatie wil Maastricht meenemen om te komen tot een volwaardig, compleet en up-to-date Programma van Eisen.
Het doel van deze marktconsultatie is uitdrukkelijk niet om een (voor)selectie van gegadigden te maken in het kader van de potentiële aanbesteding. Voor zover nodig benadrukt de gemeente dat uw deelname aan de marktconsultatie op geen enkele wijze een negatieve of positieve invloed zal hebben op uw deelname aan een te houden aanbesteding. Er is geen goed of fout, en er worden geen punten toegekend.
Deze consultatie is uitdrukkelijk bedoeld voor marktpartijen die ervaring hebben met het leveren van een softwareproduct voor de analyse van de data van verkeerslichten.
De vragenlijst is met zorg door de gemeente opgesteld. U wordt verzocht om de vragen schriftelijk compact en kernachtig (maximaal 10 A4’tjes) te beantwoorden. De beantwoording hiervan zal de nodige tijdsinspanning van u vergen. De gemeente stelt de beantwoording van de vragen echter zeer op prijs en willen u bij voorbaat danken voor uw inspanning.

Mocht de gemeente op basis van de door u gegeven antwoorden verdiepingsvragen hebben dan kan het zijn dat de gemeente u uitnodigt voor het geven van een toelichting op de door u gegeven antwoorden. Het (eventuele) toelichtingsgesprek zal plaatsvinden op digitale wijze via MS-teams en zal plaatsvinden op woensdag 23 februari 2022. Het toelichtingsgesprek zal worden bijgewoond door medewerkers van de gemeente Maastricht, een adviseur van DTV Consultants en door medewerkers van de overige wegbeheerders in Limburg.

De gemeente garandeert uitdrukkelijk de vertrouwelijkheid van de door u gegeven reacties en antwoorden op de vragenlijst en zal deze gegevens niet openbaar maken. De door u gegeven informatie kan echter wel verwerkt worden in de documenten die gebruikt gaan worden voor de mogelijke aanbesteding. Deze gegevens worden in dat geval geanonimiseerd, passend binnen de mogelijkheden van het aanbestedingsrecht en zullen niet naar uw organisatie te herleiden zijn. Antwoorden inleveren via Tenderned voor 16 februari.

Bron: Tenderned maandag 31 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/251125

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *