Bouw- en woonrijp maken Het Riet-Noord Fase 1 Blauwestad (Gr) – Aanbestedingsnieuws

Bouw- en woonrijp maken Het Riet-Noord Fase 1 Blauwestad (Gr)

Foto: © Provincie Groningen

De provincie Groningen organiseert een aanbesteding om een onderneming te contracteren voor de realisatie van het werk ‘Bouw- en woonrijp maken Het Riet-Noord fase 1 te Blauwestad, e.e.a. met bijkomende werken, gelegen in de gemeente Oldambt’. Het uit te voeren werk is gelegen in in Blauwestad in de gemeente Oldambt. Het Riet is het woongebied van Blauwestad waar men de meeste vrijheid krijgt om te bouwen. Dat zie je terug in de diversiteit van de woningen die er nu al staan. Ze hebben wel één ding gemeen: ze hebben allemaal een moderne, natuurlijke uitstraling. Je vindt de eilandengroep aan de oostkant van het Oldambtmeer. Elke kavel is direct verbonden met het water.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Onderdeel A: Wegendeel Het Riet-Noord fase 1:
a. het verrichten van voorbereidende opruimingswerkzaamheden;
b. het maaien en frezen van gewas;
c. het doorspitten van terreinen;
d. het uitvoeren van grondwerken;
e. het aanbrengen van zand;
f. het aanbrengen van funderingen;
g. het aanbrengen van kantopsluitingen;
h. het leveren en aanbrengen van open verhardingen;
i. het aanbrengen van asfaltverhardingen;
j. het aanbrengen van PVC rioleringen;
k. het aanbrengen van persleiding;
l. het aanbrengen van gemalen;
m. het aanbrengen van inspectieputten;
n. het plaatsen van kolken;
o. het aanvullen en zaaien van terreinen;
p. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.
Onderdeel B: Kunstwerken Het Riet-Noord fase 1:
a. het verrichten van voorbereidende opruimingswerkzaamheden;
b. het slopen van een bestaande brug;
c. het maaien en frezen van gewas;
d. het doorspitten van terreinen;
e. het uitvoeren van grondwerken;
f. het aanbrengen van zand;
g. het aanbrengen van PVC rioleringen;
h. het plaatsen van kolken;
i. het aanbrengen van funderingsconstructies;
j. het aanbrengen van betonconstructies;
k. het aanbrengen van houtconstructies;
l. het aanbrengen van staalconstructies;
m. het verrichten van waterbouwkundige werkzaamheden;
n. het aanbrengen van asfaltverhardingen;
o. het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

– Start van het werk is op 28 april 2022.
– Het grondwerk en het aanbrengen van de hoofdriolering in Langeland uitvoeren voor 19 augustus 2022 (voor week 34).
– Het aanbrengen van de riooluitleggers, uitvoeren in samenloop met de nutsbedrijven, in Langeland in de periode van 20 augustus 2022 tot en met 30 september 2022 (week 34 t/m 39).
– Het grondwerk en het aanbrengen van de hoofdriolering in Endeleve uitvoeren voor 30 september 2022 (voor week 40).
– Het aanbrengen van de riooluitleggers, uitvoeren in samenloop met de nutsbedrijven, in Endelave in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 11 november 2022 (week 40 t/m 45).
– Het gehele werk opleveren op 28 april 2023.

Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is van toepassing op deze aanbesteding. Er wordt aanbesteed volgens de openbare (nationale) procedure. Het gunningscriterium van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. (BPKV)  De prijs bestaat uit de inschrijvingssom, exclusief btw, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.
Ter verduidelijking: de ingediende inschrijvingssom is het bedrag dat feitelijk geldt als opdrachtsom. De meerwaarden, uitgedrukt in fictieve kortingen in eurobedrag(en) worden enkel gehanteerd om de laagste fictieve inschrijfprijs te bepalen (fictief verlagen van de inschrijvingssom).  Het onderdeel kwaliteit is opgebouwd uit een aantal kwaliteitscriteria, die zijn weergegeven in onderstaand overzicht waarbij per kwaliteitscriterium de maximaal te verkrijgen meerwaarde is vermeld.
1 CO2-prestatieladder € 200.000,-
2 MKI-waarde asfalt € 300.000,-
3 MKI-waarde zand € 600.000,-

Bron: Tenderned dinsdag 1 februari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/251183

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *