Marktconsultatie aanschaf woonwagens Venlo – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie aanschaf woonwagens Venlo

Foto: Pixabay.com

De gemeente Venlo zit in de voorbereidingsfase van het herstructureringsplan van de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg. Als onderdeel van dit plan is de gemeente Venlo van plan over te gaan tot de aanschaf van een of twee  woonwagens.
Via deze marktconsultatie wenst de gemeente Venlo de markt met zijn potentiële gegadigden in kaart te brengen ter bepaling van de te volgen aanbestedingsprocedure en informatie in te winnen vanuit de markt om te komen tot geschikte aanbestedingsdocumenten die aansluiten bij de huidige marktsituatie en welke gebruikt zullen worden bij een uiteindelijk op te starten openbare aanbestedingsprocedure.

De gemeente Venlo benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van een
aanbesteding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. De gemeente Venlo behoudt zich het recht voor de verkregen inzichten al dan niet te gebruiken voor het doel van deze marktconsultatie.

Het doel van deze marktconsultatie is om vrijblijvend onder andere:
• Informatie te verkrijgen vanuit de markt over de mogelijkheden die er zijn om de behoefte in te vullen;
• Te onderzoeken of welke en hoeveel partijen de behoefte kunnen invullen;
• Te onderzoeken of de markt kan voldoen aan de te stellen eisen;
• Inzage in (innovatieve) ontwikkelingen in de markt met betrekking tot het voorwerp van deze marktconsultatie.

De gemeente Venlo kiest voor een zogenaamde openbare marktconsultatie.  De reden dat gekozen is voor deze vorm van marktconsultatie, is dat de gemeente Venlo de gehele potentiële markt wenst te benaderen om hiermee zoveel mogelijk input vanuit de markt te krijgen. Venlo heeft een veertiental vragen gedefinieerd waar de markt een antwoord op moet geven. Het vermoeden is dan ook dat dit uitsluitend een schriftelijke consultatie is zonder eventueel gesprek. Verder heeft de gemeente een programma van voor de gemeente relevante eisen opgesteld. In dit programma van eisen zijn de minimumeisen opgenomen waaraan de te leveren en plaatsen (huur)woonwagens op woonwagenlocaties/ standplaatsen Kaldenkerkerweg 184 e.v. te Venlo dienen te voldoen.
Het betreft: Levering en plaatsing van één- of twee woonwagen(s) met de volgende afmeting:
– Hoofdbouw: max. 13,00 meter (lengte) x 7,00 meter (breedte)
– Aanbouw (klompenhok): 4,50 meter (lengte) x 1,50 meter (breedte) (betreft buitenmaatvoering excl. overstekken).

Bron: Tenderned maandag 6 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315927

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *