Marinierskazerne gunning opnieuw opgeschort – Aanbestedingsnieuws

Marinierskazerne gunning opnieuw opgeschort

De gunningsbeslissing voor de marinierskazerne is opnieuw met 3 maanden opgeschort in verband met kamervragen en het verzoek geen onomkeerbare stappen te nemen. Als de inschrijvers daarmee instemmen wordt de gunningstermijn dus verlengd tot 1 januari 2019.

De staatssecretaris bericht over de aanbestedingsprocedure, dat het reguliere overleg met de TRMC nog betrokken zal worden bij het eisenpakket. Omdat dat nog veranderen kan, is de datum waarmee het wordt uitgesteld nog onbekend. De aanbesteding was al uitgeschreven en wachtte alleen nog op de gunningsbeslissing, toen bleek dat de aanbesteding uit de lucht kwam vallen voor de medezeggenschapsraad van het leger. Die maakte de zaak aanhanging bij een geschillencommissie en werd daar in het gelijk gesteld.

GroenLinks Zeeland heeft ondertussen bedacht om in de te bouwen kazerne geen mariniers maar douaniers te stationeren. Met het oog op de Brexit kan de douane daar sterk uitbreiden. Het kamerlid heeft begrip voor de problemen van leeglopende regio’s maar wil er ook niet de ogen voor sluiten dat  de bouwkosten sinds het besluit uit 2012 sterk gerezen zijn en de dreigende leegloop van het corps mariniers als gevolg van het gedwongen vertrek naar Zeeland. 

De opschorting van het gunningsbesluit betekent volgens de staatssecretaris dat de informatie die voortkomt uit de voorbereidende werkzaamheden op de bouw, later beschikbaar komt voor de dialoog met de consortia in het kader van de aanbesteding. Luitenant-Generaal buiten dienst B.H. Hoitink leidt de voortzetting van het reguliere overleg met de TRMC Verhuizing MARKAZ, volgens advies van het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie.

De TRMC kan onderwerpen uit de outputspecificatie aan de orde stellen, die leiden tot maatregelen waarover de TRMC alsnog in de gelegenheid moet worden gesteld om advies uit te brengen. Omdat dat gevolgen voor de outputspecificatie kan hebben, is besloten de PPS-aanbesteding op te schorten. De termijn van opschorting kan niet worden vastgesteld, om het overleg met de TRMC niet onder druk te zetten. De langere doorlooptijd van de aanbesteding zal ook gevolgen hebben voor de datum waarop de kazerne beschikbaar zal zijn voor gebruik.

Het RVB zal in samenwerking met het Ministerie van Defensie in overleg treden met de consortia die deelnemen aan de dialoog over de toekenning van een passende kostenvergoeding vanwege de langere doorlooptijd van de aanbesteding. Als daarover afspraken zijn gemaakt, zal uw Kamer worden geïnformeerd, zo nodig in een commercieel-vertrouwelijke brief.

Bron: Kamerstukken II, 2018/19 33358, 10
en PZC, 13 oktober 2018

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *