Maatwerkmeubilair Vrije Universiteit Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Maatwerkmeubilair Vrije Universiteit Amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt negen faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra en ondersteunende diensten, waar ruim 4.600 medewerkers werken en ruim 26.500 studenten wetenschappelijk onderwijs volgen. Op de campus, die in de snelst groeiende economische regio van Nederland – de Zuidas – ligt, bouwt de Vrije Universiteit (VU) aan een moderne stadscampus. Naast onderwijs- en onderzoeksgebouwen komen er kantoren, woningen, horeca, sportfaciliteiten en culturele voorzieningen. Als gevolg hiervan bevindt de VU zich middenin in een aantal ambitieuze ontwikkelingen. Zo is de bouw van NU in volle gang, wordt de bestaande gebouwenvoorraad opgeknapt en aantrekkelijker gemaakt en staan het toevoegen van diverse nieuwe plintfuncties en de aanleg van infrastructuur van Zuidas aangrenzend op de VU Campus gepland. Ontwikkelingen die zowel de VU, het VUmc als Zuidas aangaan.

De aanbesteding betreft het afsluiten van twee raamovereenkomsten met leveranciers van maatwerkmeubilair op basis van specificaties en voorwaarden van de VU. De procedure betreft een Europese aanbesteding volgens de Openbare Procedure, conform de Aanbestedingswet 2012.

De opdracht omvat, de reeds bekende bouwprojecten waarin voor de afwerking maatwerkmeubilair benodigd is, maar is niet gelimiteerd tot:

  •     Hoofdgebouw “Vervanging stoffering meubilair openbare gebieden”
  •     Inrichtingswerkwerkzaamheden in de gebouwen WN en OZW;
  •     Upgrade B-toren HG;
  •     Verhuizing afdeling Logistiek;
  •     Diverse huisvestingsvraagstukken/schuifbewegingen;

De raamovereenkomsten worden afgesloten voor een periode van twee jaar met een eventuele optie tot verlenging van twee maal één jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1 november 2021. De gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteit verhouding.

Bron: Tenderned 1 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231619

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *