Levering van rolcontainers afvalinzameling – Gemeente Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Levering van rolcontainers afvalinzameling – Gemeente Rotterdam

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

foto: Pixabay.com

De opdracht heeft betrekking op het op afroep en naar behoefte leveren van rolcontainers vooral in de formaten 140, 240, 770 en 1100 liter en het leveren van onderdelen van rolcontainers. Daarnaast heeft de opdracht betrekking tot het op afroep en naar behoefte innemen van oude rolcontainers. De gemeente Rotterdam zal de rolcontainers afnemen in het kader van reguliere vervanging en in het kader van projecten. Bij projecten levert de opdrachtnemer minicontainers af bij inwoners van de gemeente Rotterdam. Dit gebeurt op basis van een lijst met adressen opgesteld en aangeleverd door de gemeente Rotterdam.

De opdracht heeft als doel om de gemeente Rotterdam naar behoefte te voorzien van de juiste rolcontainers om de inzameling van afval binnen de gemeente mogelijk te blijven maken op een efficiënte, effectieve, duurzame en praktische wijze voor alle betrokken partijen.
Sub doelen:

  • De Rolcontainer is gemaakt van zo veel als mogelijk hergebruikt materiaal
  • De afkomst van het gebruikte materiaal in de Rolcontainer is met zo veel mogelijk zekerheid te herleiden.
  • De Rolcontainer heeft een goede prijs
  • De Rolcontainer is van een goede kwaliteit.

De geraamde omvang van de opdracht voor de komende vier jaren bestaat uit ongeveer 45.000 rolcontainers aan te schaffen in het kader van reguliere vervanging. Daarnaast zullen er in het kader van projecten de komende vier jaren ongeveer 27.000 minicontainers aangeschaft worden.

De initiële looptijd van de overeenkomst is drie jaar, waarna de overeenkomst eenmaal verlengd kan worden voor de duur van één jaar. Als subgunningscriteria naast de prijs hanteert de aanbestedende dienst de score op circulariteit en een plan van aanpak controleerbaarheid samenstelling granulaat. De gemeente volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned dinsdag 21 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291986

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 maart 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *