Groot onderhoud Houtribdreef – Gemeente Lelystad – Aanbestedingsnieuws

Groot onderhoud Houtribdreef – Gemeente Lelystad

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Houtribdreef Lelystad. Foto: Google Streetview

Het uit te voeren werk in deze aanbesteding betreft de Houtribdreef gelegen tussen de Zuigerplasdreef en de
Oostranddreef in Lelystad. Over de gehele lengte van het werkvak zijn er diverse fietsbruggen over de Houtribdreef,
aannemer dient hiermee rekening te houden i.v.m. de doorrijhoogte tijdens uitvoering.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het verrichten van opruimingswerkzaamheden,
b. het frezen van de deklaag en de tussenlaag asfalt,
c. het bakfrezen waar nodig van funderingslaag asfalt,
d. een gedeelte volledige vervanging van de asfaltconstructie,
e. het aanbrengen van een nieuwe tussenlaag,
f. het aanbrengen van een geluidsreducerende deklaag,
g. het aanbrengen van een deklaag,
i. het uitvoeren van overige bijkomende werkzaamheden.

Start uitvoering werkzaamheden maandag 19 juni 2023.
Het werk opleveren op vrijdag 11 augustus 2023.

Namens de gemeente Lelystad wordt er een openbare nationale aanbesteding gehouden. Het gunningscriterium voor dit werk is de laagste prijs. De motivatie voor deze keuze is:
– Het gevraagde is in sterke mate gestandaardiseerd in de markt verkrijgbaar en;
– Grote verschillen in kwaliteit zijn niet te verwachten en;
– De inhoud en omvang van de opdracht zijn eenduidig vast te leggen.

Een inschrijver die een inschrijving heeft ingediend kan zich terugtrekken uit de aanbestedingsprocedure. Inschrijver gaat ermee akkoord dat gemeente Lelystad een onderneming bij een volgende aanbesteding kan uitsluiten van deelname op grond van het criterium ernstige fout bij de beroepsuitoefening als gemeente Lelystad aannemelijk kan maken dat de onderneming gedurende de contractperiode onrechtmatig heeft gehandeld. Dat kan zijn het niet nakomen van contractuele verplichtingen.

Bron: Tenderned dinsdag 21 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292207

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *