Levering en aanvullende dienstverlening ICT werkplek apparatuur – Stg. Albeda – Aanbestedingsnieuws

Levering en aanvullende dienstverlening ICT werkplek apparatuur – Stg. Albeda

Foto: Pixabay.com

De huidige raamovereenkomst werkplekapparatuur is afgelopen 1 juli verlopen en dient zo spoedig mogelijk te worden gecontracteerd zodat de levering voor de toekomst is geborgd. Gelet op de totale opdrachtwaarde (inclusief de optiejaren) wordt de opdracht Europees aanbesteed, dit op basis van de openbare procedure.
De aan te besteden opdracht bestaat op hoofdlijnen uit:
• De levering en bijbehorende dienstverlening voor werkplekapparatuur.
De raamovereenkomst wordt afgesloten door de stafafdeling ICT afgesloten met één opdrachtnemer. De opdrachtnemer voldoet aan de door Albeda opgestelde voorwaarden (makelaarsfunctie ((het verzorgen van tussentijdse mini competities, het opstellen van de technische voorwaarden, kwaliteit, prijs, leveringsbetrouwbaarheid)) partnership, prijstransparantie en prijsvorming t.o.v. de netto inkooprijs van leverancier, ondersteunen bij het opstellen van de minimale gebruikersvoorwaarden). De dienstverlening tenminste voldoet aan de door Albeda gestelde eisen (duurzaamheid, logistiek,
thuislevering, onderhoud, etc). Gegund wordt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).
• De Raamovereenkomst ruime mogelijkheden kent bij de afname van producten en de uitvoering van
de diensten, dit zonder significante (prijs)aanpassingen in de looptijd van de overeenkomst;

Een nadere definiëring van de opdracht is het leveren van werkplekproducten en het geven van advies en ondersteuning m.b.t. deze producten. Onder werkplekproducten wordt verstaan alle apparatuur die de individuele medewerker nu of in de
toekomst op zijn werkplek gebruikt. Ook betreft het werkplekapparatuur die wordt ingezet door onderwijsafdelingen in de onderwijssituatie. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend:
• Desktops.
• Laptops;
• Computerbeeldschermen (evt. incl. ingebouwd dockingstation).
• Dockingstations.
• Gerelateerde accessoires.
• Tevens dienen alle versies van het Windowsbesturingssysteem te worden aangeboden, vanaf Windows 10 en hoger.
• De fabrikant van de door inschrijver aangeboden hardware moet volledig ondersteuning (certificering) bieden voor Windows 10 Enterprise. Het moet mogelijk zijn voor medewerkers van Albeda om de gerelateerde accessoires (headsets, webcams, muizen, toetsenborden etc.) rechtstreeks te kunnen bestellen bij inschrijver m.b.v. P2P van Exact. Hiervoor moet een aparte medewerkers webshop door inschrijver worden ingericht. Mobiele telefoons zijn expliciet uitgesloten. Na aanbesteding wordt een overeenkomst gesloten voor de duur van vier jaar met een optie tot verlenging van twee keer één jaar.

Bron: Tenderned zaterdag 22 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276719

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *