Leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling veiligheidsregio Kennemerland – Aanbestedingsnieuws

Leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling veiligheidsregio Kennemerland

Foto: Pixabay.com/Geralt

De behoefte van de VRK, dit zijn GGD, Brandweer, Meldkamerpersoneel VRK, Veilig Thuis, Veiligheidsbureau Kennemerland (VBK), Bureau Bevolkingszorg, FB (Facilitair Bedrijf) en (Staf en Bestuursdienst) SBD, strekt zich uit tot de volgende twee onderdelen (het gevraagde dienstenaanbod c.q. de Diensten):
1. Leiderschapsontwikkeling én;
2. Teamontwikkeling.


De mate waarin de behoefte wordt ingevuld en de manier waarop zal voor de diverse VRK sectoren verschillend zijn. De gevraagde dienstverlening betreft het, per perceel, ontwikkelen en uitvoeren van programma’s door de opdrachtnemer in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Deze programma’s zijn afhankelijk van de behoefte van de betreffende VRK sectoren in samenhang met het beleid. De opdrachtnemer zal zich dus, per perceel, moeten inleven in de situatie en in samenwerking met de VRK (de verschillende sectoren) programma’s gaan:

 • Ontwikkelen;
 • Uitvoeren;
 • Evalueren;
 • Verbeteren.

Het gaat dus niet om het ‘draaien’ van standaardprogramma’s die op de plank liggen. De scope omvat dus een tweetal onderdelen (de diensten) gericht op persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden en teams binnen de VRK én volgens het VRK beleid.

Het onderdeel leiderschapsontwikkeling is gericht op leidinggevenden bij de VRK. Het richt zich op de ontwikkeling van kennis, gedrag, vaardigheden de bewustwording van waarden en overtuigingen van resp. bij leidinggevenden die nodig is om (een team van) mensen te ontwikkelen in lijn met het VRK beleid. Voorbeelden van vaardigheden, kennis en gedrag
onder leiderschapsontwikkeling zijn o.a.: stellen van doelen, aansturen van medewerkers, organiseren & plannen, ontwikkelen van medewerkers, feedback geven, motiveren, besluiten nemen, delegeren, het goede voorbeeld geven, bevorderen van samenwerken, stimuleren van persoonlijk leiderschap en eigenaarschap en hiervoor randvoorwaarden creëren. Op basis van de ontwikkelde koers komt dit neer op de inhoudelijke thema’s:

– Samenwerken en kennis delen;
– Coachend/Dienend leiderschap en ‘Het goede gesprek’;
– Eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, eigen verantwoordelijkheid;
– Werken vanuit vertrouwen;
– Werken op basis van resultaatverantwoordelijkheid of accountability;
– Optimaal gebruik maken van de aanwezige talenten;
– Uniforme leiderschapstaal.

Het onderdeel teamontwikkeling is gericht op het ontwikkelen/verhogen van de teamprestatie in lijn met het VRK beleid. De teams zijn werkzaam op verschillende niveaus in de organisatie. Teamontwikkeling is gericht op alle medewerkers in het team en aan de ontwikkelingsactiviteiten nemen in principe alle teamleden (inclusief leidinggevenden) deel. Het doel is om gezamenlijk als team te groeien, beter samen te werken en een grotere bijdrage te leveren aan de organisatie als geheel.
Op basis van de ontwikkelde koers komt dit neer op de inhoudelijke thema’s:

– Samenwerken en kennis delen;
– Eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, eigen verantwoordelijkheid;
– Werken vanuit vertrouwen;
– Werken op basis van resultaatverantwoordelijkheid of accountability;
– Optimaal gebruik maken van de aanwezige talenten

De VRK heeft de Opdracht, op het niveau van sectoren/organisatieonderdelen van de VRK en dus niet op het niveau van type dienstverlening, onderverdeeld in de volgende Percelen:
Perceel 1: VRK A
Met daarbinnen het gevraagde dienstenaanbod (de Diensten):
1. Leiderschapsontwikkeling én;
2. Teamontwikkeling.
voor de sectoren/organisatieonderdelen:

 • GGD;
 • Veilig Thuis;
 • Facilitair Bedrijf (FB);
 • Staf Bestuur en Directie (SBD).

Perceel 2: VRK B
Met daarbinnen het gevraagde dienstenaanbod (de Diensten):
1. Leiderschapsontwikkeling én;
2. Teamontwikkeling.
voor de sectoren/organisatieonderdelen:

 • Brandweer;
 • Meldkamerpersoneel VRK;
 • Bureau Bevolkingszorg;
 • Veiligheidsbureau Kennemerland (VBK)

Het doel van de aanbesteding is om, per perceel, één opdrachtnemer te contracteren voor de gevraagde diensten. Daarnaast zijn er concrete doelstellingen:
1. Twee separate Raamovereenkomsten afsluiten die in de basis gelijk zijn (gebaseerd op ‘Koers VRK 2019-2024’) maar waarbij rekening is gehouden met de verschillende sectoren van de VRK.
2. Partnership waarborgen met iedere Opdrachtnemer die de verschillende sectoren van de VRK begrijpt en kan begeleiden in de komende jaren.

Deze contractvorm is geschikt voor opdrachten die gedurende langere tijd uitgevraagd zullen worden en waarvan op voorhand niet exact bekend is wat de afname zal zijn. Per perceel bedraagt de initiële looptijd van de raamovereenkomst twee jaar met daarnaast twee opties tot verlenging van telkens één jaar. Voor deze aanbesteding hanteert de VRK de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure in het kader van artikel 2.27 van de Aanbestedingswet. De opdracht zal, per perceel, in de gunningsfase worden gegund aan de inschrijver met ‘de economisch meest voordelige inschrijving’ op basis van ‘de beste prijs-kwaliteitverhouding’.

Bron: Tenderned 10 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219188

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *