Leasing elektrisch wagenpark NAK – Aanbestedingsnieuws

Leasing elektrisch wagenpark NAK

Foto: 3xPstudio

De opdrachtgever van deze opdracht is NAK (De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen). De opdracht betreft de full operationele lease op basis van gesloten calculatie met open inzicht. Het betreft de gunning van hoofdzakelijk elektrische bedrijfswagens/voertuigen.

Op het moment heeft de NAK circa honderd voertuigen in lease. Ongeveer 90% van de voertuigen betreft een voertuig uit het zogenaamde grijze kenteken segment (hoofdzakelijk VW-Caddy). Afhankelijk van inzetgebied / soort werkzaamheden zijn de voertuigen voorzien van een trekhaak. Deze voertuigen worden ingezet voor het uitvoeren van diverse keuringen binnen het werkterrein van de NAK. Hiernaast bestaat ongeveer 10% van het wagenpark uit het zogenaamde gele kenteken segment (vrije merk-keuze). NAK volgt de ambitie van de rijksoverheid om het wagenpark te willen “elektrificeren”. Deze ontwikkeling in combinatie met het verlopen van leasecontracten en de behoefte om het wagenpark verder te professionaliseren en te optimaliseren hebben ertoe geleid dat NAK haar wagenpark opnieuw gaat aanbesteden. Er zijn op dit moment geen mogelijkheden en wensen voor ‘mobility as a service’ voor de zakelijke kilometers en is hiermee geen onderdeel uit van voorliggende opdracht.

Opdrachtgever wenst een raamovereenkomst aan te gaan met één leverancier voor:
 het leasen van haar wagenpark op basis van Full Operationele Lease met gesloten calculatie waarbij afgegeven offerte inzicht bied in de opbouw van het leasetarief ;
 leveren van een (inter)nationale brandstofpas en ingeval van een elektrisch voertuig een laadpas te leveren. Deze brandstof- laadpas dient niet merk gebonden te zijn en bij minimaal 95% van alle tank- en/of laadstations in Nederland geaccepteerd te worden (bemand/onbemand). Ook identificatie t.b.v. de thuislaadplaats moet met deze pas mogelijk zijn;
 die kan voorzien in een breed scala aan elektrische leasevoertuigen, alsmede het onderhoud hieraan volgens het model one stop shop. Voor onderhoud en reparaties naar dealerbedrijven en/ óf naar universele garagebedrijven die service en faciliteiten op hetzelfde kwaliteitsniveau kunnen bieden.
 Binnen deze af te sluiten raamovereenkomst zal de opdrachtgever bij de geselecteerde inschrijver een nadere offerteaanvraag kunnen plaatsen voor een specifiek te leveren voertuig of voertuigen, waarbij de nadere offerte moet voldoen aan de eisen uit de raamovereenkomst. In de nadere offerte dient op dezelfde manier gecalculeerd te worden als bij de offerte. De ingangsdata en de looptijden van de leaseovereenkomsten die per voertuig als nadere overeenkomst worden gesloten, zullen qua ingangsdatum en einddatum uiteen kunnen lopen.

Opdrachtgever is van plan om individuele leaseovereenkomsten aan te gaan met een looptijd van maximaal tweeënzeventig maanden. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar en gaat in zo spoedig mogelijk na definitieve gunning. De raamovereenkomst kan eenzijdig door opdrachtgever tweemaal worden verlengd onder gelijkblijvende. voorwaarden voor een periode van één jaar.

Motivatie voor een maximale looptijd van acht jaar in het kader van deze opdracht is dat
de doelgroep van medewerkers van Opdrachtgever wisselingen van wagens zo veel
mogelijk wenst te beperken. Dit sluit aan bij een zo lang mogelijke Raamovereenkomst
met een geselecteerde Opdrachtnemer en hierbij behorende individuele leasecontracten
per wagen.

NDR: Tja dat zetten we maar even in een quote blokje want hier snappen we geen donder van. Dat hele document staat net als bij andere aanbestedingen volgeboerd met hoofdletters en dat cijfergedoe tussen haakjes of andersom en daar is men zo druk mee bezig dat men de tekst vergeet te lezen. In de quote wordt de maximale looptijd van acht jaar gemotiveerd, terwijl in dat document één alinea eerder ook de duur van de overeenkomst staat van twee jaar initieel en tweemaal een optionele verlenging van één jaar. Rara politiepet, wat is het nu? 

Bron: Tenderned woensdag 15 november 2023

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316716

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 16 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *