LAN netwerkapparatuur Gelderland-Midden – Aanbestedingsnieuws

LAN netwerkapparatuur Gelderland-Midden

Het doel van deze aanbesteding is dat de aanbestedende Dienst, voor de duur van de raamovereenkomst, met de gecontracteerde leverancier heldere en uniforme afspraken wil vastleggen inzake de levering en dienstverlening van LAN
netwerkapparatuur. Er is gekozen voor een openbare Europese aanbesteding, dat inhoudt dat binnen de aanbesteding het bepalen van de geschiktheid (kwalificatie) van inschrijvers en de gunning in één fase verloopt. Op deze aanbesteding is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, geldend per 1 juli 2016, van toepassing. Gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van het gunningscriterium de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”

De huidige netwerkapparatuur dient op termijn vervangen te worden. Met LAN netwerkapparatuur wordt zowel de locatieswitches als de WLAN apparatuur  bedoeld, welke zijn verdeeld over ongeveer 100 locaties. Firewalls en core switches in de datacenters van de opdrachtgever vallen buiten de scope van deze aanbesteding. De af te sluiten raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van drie jaar. De aanbestedende dienst heeft een éénzijdig optionele verlengingsmogelijkheid van vier keer één jaar. Hiermee komt de totale contractduur op maximaal zeven jaar. De motivatie van de aanbestedende dienst voor deze verlengde raamovereenkomst is het feit dat de huidige apparatuur nog vrij nieuw is. De meeste vervangingen zullen pas in de loop van een aantal jaren plaatsvinden. Om de winnende inschrijver een reële kans tot leveren te geven is gekozen voor een verlengde raamovereenkomst. De geraamde opdrachtwaarde voor de totale periode (maximaal zeven jaar) van deze
raamovereenkomst is maximaal €750.000,-.

Voor deze aanbesteding is een projectteam geformeerd, bestaande uit een ICT contractbeheerder, strategisch inkoper, ICT architect en twee systeembeheerders, allen vertegenwoordigers van de aanbestedende dienst. De beoordeling wordt
uitgevoerd door dit team.

Bron: Tenderned donderdag 21 okrober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/241660

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *