Labinrichting koudbloedigen Vrije Universiteit Amsterdam – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Labinrichting koudbloedigen Vrije Universiteit Amsterdam

Foto: Pixabay.com

De opdracht betreft de aanschaf, implementatie en bedrijfsklaar (op)leveren van nieuwe huisvestingssystemen ten behoeve van koudbloedigen in het nieuw te realiseren proefdiercentrum (locatie Medische faculteitsgebouw). De opdracht is verdeeld in twee percelen, te weten:

Perceel 1: Slakken, bestaande uit:

 •           10x standaardbakken
 •           2x kappen tbv omgekeerd dag/nacht regime
 •           1x experimentele bak
 •           1x Experimentstelling
 •           Benodigde apparatuur voor de werking van het huisvestingssysteem
 •           Bijbehorende losse onderdelen

Perceel 2: Vissen, bestaande uit:

 •           1x dubbele stand alone unit
 •           1x biotoren met 4 rekken
 •           1x Quarantaine unit (bench top)
 •           1x kweekrek
 •           Bijbehorende techniek en RO-systemen
 •           Bijbehorende losse onderdelen

Daarnaast bevat deze opdracht een aantal optionele producten, waarvan bij het publiceren van deze opdracht nog niet duidelijk is in hoeverre deze zullen worden aangeschaft als onderdeel van deze opdracht. Voor deze producten mogen inschrijvers aanvullend een aanbieding doen. Het betreft producten als:

 •     Tropisch systeem slak
 •     2x Wasmachine voor bakken en/of onderdelen (apart voor vis én slak)
 •     Autoclaaf
 •     Crushed ice machine
 •     2x -20 vriezer (apart voor vis én slak)
 •     3x broedstoof voor zebravis embryo’s
 •     Micro-injectieopstelling
 •     Artemia-unit
 •     Losse kweekbakken voor zebravis.

De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de Openbare Procedure, conform de Aanbestedingswet 2012. Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van één overeenkomst per perceel, eventueel aangevuld met producten uit de optielijst, met één of meer leverancier(s) van huisvestingssystemen ten behoeve van koudbloedigen  die deze producten en diensten kan of kunnen leveren op specificaties en voorwaarden van de Vrije Universiteit. De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van de levering, de implementatie en (bedrijfs)klaar opleveren. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1 december 2021. De gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding (Beste PKV).

Bron: Tenderned woensdag 18 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236038

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *