Gebruikersapparatuur Veenendaal – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Gebruikersapparatuur Veenendaal

Foto: Pexels.com

In de huidige situatie worden smartphones, laptops en monitoren enkelvoudig of meervoudig bij leveranciers uitgezet en vervolgens aan de leverancier met de economisch meest voordelige aanbieding in opdracht gegeven. Dit betreft een klein aantal apparaten, omdat in de huidige situatie gebruik gemaakt wordt van een virtuele desktop infrastructuur en vaste telefonie.
In het kader van het nieuwe werkplekconcept verwacht de gemeente veel gebruikersapparaten aan te schaffen. Hiervoor is een Europese openbare aanbesteding nodig. Onder gebruikersapparaten wordt verstaan: laptops, smartphones, monitoren en desktops. In de nieuwe situatie is de werkwijze van het gebruik van de apparatuur op hoofdlijnen als volgt.
Mobiele telefonie
Voor bereikbaarheid krijgt iedere medewerker de beschikking over een smartphone en simkaart. De
vaste telefoontoestellen worden van de bureaus weggehaald.
Mobiele werkplek
Om te werken, krijgt vrijwel iedere medewerker de beschikking over een laptop, laptoptas en draadloze toetsenbord/muis combinatie. Hiermee kan de medewerker overal werken, mits er een draadloze internetverbinding voorhanden is.
Kantoorwerkplek
Op de bureaus in de kantoorgebouwen wordt een monitor geplaatst, waarbij het via een USB-C connector mogelijk is om de laptop aan de monitor te koppelen. Hiermee kan de medewerker de laptop weergeven op de monitor, toetsenbord en muis gebruiken en de laptop opladen.
Werken in de openbare ruimte
Medewerkers waarvan de primaire taak in de openbare ruimte ligt, zoals medewerkers wijkservice en BOA’s, hebben specifieke gebruikersapparatuur. In de openbare ruimte is het gebruik van smartphone, tablet of andere specifieke voorziening nodig voor het verrichten van de werkzaamheden. Op kantoor worden de backoffice werkzaamheden gedaan met een zogenaamde
gedeelde desktop (PC).

Met de te sluiten Raamovereenkomst naar aanleiding van deze aanbesteding, dienen de volgende doelstellingen te worden behaald:
vlotte levering van gewenste A-merk gebruikersapparatuur;
levering van gebruikersapparatuur die de bedrijfsstandaard van de gemeente Veenendaal ondersteunt;
een gebruikersvriendelijke online bestelomgeving voor bestellers en eindgebruikers;
een vlotte en correcte afhandeling van (fabrieks)garantie reparaties.

De budgetten voor de Raamovereenkomst zijn beschikbaar in de I&A-begroting. Het betreft een vervangingsschema zoals in onderstaande tabel is opgenomen. Aan deze aantallen kunnen geen rechten ontleend worden.


De gemeente heeft geen afnameverplichting onder de raamovereenkomst. Conform het arrest van het Europese Hof van Justitie van 19 december 2018 (ECLI:EU:C:2018:1034) is een maximale financiële contractwaarde opgenomen welke voor de gehele contractduur inclusief alle benoemde verlengingsopties € 1.000.000- bedraagt. Opdrachtgever benadrukt dat de
maximale financiële contractwaarde geen omzetgarantie is en hier los van staat, opdrachtnemer kan aan de bedragen geen rechten ontlenen. 
In de aanpassing van het werkplekconcept (veilig werken onafhankelijk van tijd en plaats) worden
medewerkers voorzien van genoemde gebruikersapparatuur. Dit past in de ontwikkelingen zoals die zich voordoen, versterkt door de Coronacrisis. Het technisch concept wijzigt van een virtuele desktopinfrastructuur naar mobiele voorzieningen voor iedere medewerker in dienst van de gemeente, inclusief de CJG-medewerkers. Uit de aanbesteding volgt een raamovereenkomst met één leverancier. De raamovereenkomst gaat in op 1 december 2021 en heeft een vaste looptijd van twee jaar. Na deze periode kan de opdrachtgever de raamovereenkomst verlengen met maximaal twee maal twaalf maanden.

Door het sluiten van een raamovereenkomst met één inschrijver beoogt de gemeente de komende periode voorzien te zijn van producten en diensten.Indien de gemeente behoefte heeft aan nieuwe leveringen, kan de gemeente de benodigde componenten voor uitbreiding op een rechtmatige wijze aanschaffen middels deze raamovereenkomst. Opdrachtnemer wordt in dat geval ook verantwoordelijk voor het daaruit voortvloeiend onderhoud en service.  Uitgangspunt voor de gunning is het criterium “economisch meest voordelige Inschrijving” (EMVI), waarbij wordt gekeken naar kwaliteit en prijs.

Bron: Tenderned woensdag 18 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236070

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *