Koffiemachines VISTA college – Aanbestedingsnieuws

Koffiemachines VISTA college

Foto: pixabay.com

VISTA college zoekt een leverancier voor het leveren, (dagelijks) verzorgen en technisch onderhouden van de
koffiemachines en het leveren van alle benodigde ingrediënten, voor alle locaties van VISTA college. Leveranciers spreken meestal van koffiemachines. Aanbesteders spreken meestal van “WARME DRANKENAUTOMATEN “, maar wat is dan warm? De automaat! Dat klinkt vreselijk stom en nadat we er een paar maal op gewezen hebben, wordt het meer en meer op de redactie stilzwijgend verbeterd. Maar dit is een mbo-school, die zouden toch beter moeten weten! Lees anders ons artikel
Column: Uitvraag en lingerie nog eens na.

VISTA college wil hiertoe één opdrachtnemer contracteren die de gewenste machines met toebehoren kan leveren en onderhouden conform de in deze aanbesteding gestelde eisen waarbij duurzaamheid en hergebruik een belangrijk onderdeel zijn. Binnen de scope van de opdracht valt:
• Het leveren en gebruiksklaar installeren van de drankenautomaten;
• Het leveren van alle benodigde ingrediënten zoals koffie, thee, cacao, melk en suiker;
• Het (dagelijks) verzorgen (reinigen en vullen) van de drankenautomaten conform HACCP-richtlijnen;
• Het op een duurzame wijze afvoeren en verwerken van koffieresidu indien sprake is van instant koffiemachines;
• Het verzorgen van preventief en correctief technisch onderhoud t.b.v. de drankenautomaten;
• De lease van de drankenautomaten voor de duur van vijf jaar;
• Het verzorgen van managementrapportages;
• De gehele opdracht dient zo duurzaam en circulair mogelijk te worden uitgevoerd.

Voor VISTA college is het van belang dat koffieautomaten geplaatst worden voor verse bonen of voor instant koffie,
waarbij het zoveel mogelijk refurbished automaten betreft. Voor beide type automaten (bonen en instant) wordt een prijs uitgevraagd tijdens de aanbesteding. Pas na definitieve gunning wordt door het College van Bestuur per locatie een keuze gemaakt tussen verse bonen en instant koffie. Om deze reden is het prijzenblad ingericht met beide mogelijkheden, waarbij voor het gemak de verdeling is gemaakt tussen eenentwintig instant koffieautomaten en twintig bonenautomaten om zo tot een duidelijke inschrijfprijs te komen.

Door de verschillende einddata van de huidige contracten zullen de drankenautomaten in Maastricht en Sittard eerder geleverd en bruikbaar zijn dan op de locaties in Heerlen. Om deze reden heeft VISTA college de intentie om een overeenkomst te sluiten voor de duur van vijf  jaar en zeven maanden met twee keer de mogelijkheid tot een verlenging van twaalf maanden. Op deze wijze worden de automaten met de verschillende implementatietermijnen volledig afgeschreven in de initiële contractperiode. De gewenste ingangsdatum is 1 januari 2024. De uiterste einddatum van de overeenkomst, inclusief optionele verlengingen, is 1 augustus 2031.

Er is een schouw in de planning opgenomen. De schouw zal plaatsvinden op 29 augustus 2023. De locatie wordt niet genoemd, dus dat is navragen geblazen. Tijdens de schouw zal er in ieder geval een vertegenwoordiger namens VISTA college aanwezig zijn. Bij deze gelegenheid zal geen mogelijkheid worden geboden tot het stellen van vragen. Het stellen van vragen vindt plaats schriftelijk via Tenderned.  Eventuele mondeling verstrekte informatie maakt geen onderdeel uit van deze aanbesteding. U mag met maximaal twee personen deelnemen aan de schouw. Uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de schouw , dat is 21 augustus 2023, dient u kenbaar te maken dat u deel wilt nemen aan deze schouw door een bericht te plaatsen op Tenderned.
Indien geen aanmeldingen zijn ontvangen komt de schouw te vervallen. De inschrijving die voldoet aan alle gestelde eisen en na beoordeling de laagste vergelijkingsprijs heeft, heeft de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding en komt hiermee in aanmerking voor gunning van de opdracht

Bron: Tenderned zaterdag 29 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/305563

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 31 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *