Kadeherstel Parkhaven Oostzijde Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Kadeherstel Parkhaven Oostzijde Rotterdam

Via Mercell is een opdracht uitgezet voor kadeherstel van de Parkhaven Oostzijde. De kademuur is in 1931 Volgens de leidraad gaat het om herstellen van de gronddichtheid van de houten vloeren over een lengte van ca. 400 m van de kade aan de oostoever van de Parkhaven in de gemeente Rotterdam.

Mistig ©ZaZ 2016

De omschrijving bij TenderNed meldt dat het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Het tijdelijk aanbrengen van ca. 400 m stalen damwand met steunconstructie; b. Het leveren en aanbrengen van ca. 400 m kunststof damwand; c. Het aanbrengen van afsluitconstructies ter plaatse van de noord- en zuidaansluiting en ter plaatse van de overkluizing; d. Het aanbrengen van ca. 3900 m3 dämmer onder de kademuur tot onderkant van de houten vloer; e. Het herstraten van ca. 750 m2 betonstraatstenen.

De redactie van Aanbestedingsnieuws heeft een afwijking geconstateerd tussen de aanbestedingsleidraad en TenderNed. Volgens de aanbestedingsleidraad is de dedline op 12:00 gesteld, op TenderNed staat dat dit om 11:00 is. Zie ook: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317330/  en de aanbestedingsleidraad via de zipfile op:

https://s2c.mercell.com/today/57829

welke vermeldt:

De Inschrijving dient uiterlijk op 15 januari 2024 vóór 12:00 uur te worden ingediend op het Aanbestedingsplatform, zoals omschreven in de Aanbestedingsleidraad

De aannemer dient er rekening mee te houden dat er van diverse ondernemers boten met loopbruggen langs kade liggen. De loopbruggen mogen na overleg met de betreffende ondernemers en de directie, tijdelijk kortdurend (<1 dag) worden verwijderd.
Dit geldt niet voor de loopbrug van de Chinese Boot. Deze mag niet tijdelijk verplaatst worden

Op 6, 7 en 8 september 2024 vinden de Wereldhavendagen plaats. Dit kan van invloed zijn op de uitvoering van het onderhavige werk. Een actueel overzicht van de evenementen is te vinden op de website
www.rotterdam.nl/evenementen/

De Inschrijver dient bij zijn Inschrijving rekening te houden met de gestelde duurzaamheid/milieueisen in hoofdstuk 04 van Deel 3 ‘Bepalingen’ van het RAW-bestek

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Aannemers milieubewust ondernemen. Aannemers moeten zich inspannen om de negatieve impact van hun organisatie op het milieu terug te dringen. Daarvoor is het belangrijk dat zij hun bedrijfsprocessen op orde
hebben en de gevolgen hiervan voor het milieu goed beheersen. Ook moeten ze werken aan continue verbetering. Voor meer informatie: www.duurzaam010.nl

Zie ook:

https://www.rijnmondnieuws.com/kademuur-parkhaven-rotterdam-wordt-niet-vervangen/

https://www.parkhaven010.nl/wp-content/uploads/2019/08/Bestand-verkleind_Historisch-bodemonderzoek-Parkhaven-Rotterdam.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *